Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29298 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

. Ja pracuję i jestem samodzielna. Żadne z nas nie jest ubezwłasnowolnione. Czy konieczne jest wystąpienie o zgodę na zawarcie małżeństwa do sądu? Jak to się robi? Jakie dokumenty i orzeczenia lekarskie są potrzebne? Czy w przypadku zatajenia tego faktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

przyjął. Na następnej rozprawie ja złożyłem wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Sąd wniosek przyjął. Kolejna rozprawa odbędzie się za miesiąc, gdzie będą przesłuchiwane strony. W związku z tym mam pytanie, czy ja mogę

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

się później dowiedziałam 100 tys. zł. a jedynym jego zabezpieczeniem jest poręczenie cywilne 3 poręczycieli, z których żaden nie spełniał warunków do spłaty tak dużego kredytu (koleżanka prosiła mnie o poręczenie 15 tys. zł i kredyt miał mieć kilka

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Właściciel może dowolnie rozporzadzać swoim mieniem

stanowiące jego własność. Problemem będzie jednak udokumentowanie poniesionych nakładów, a także przekonanie sąd, że nakłady były czynione za zgodą i wiedzą właściciela mieszkania. Oczywiście w takim przypadku musiałby Pan wystąpić z powództwem o zapłatę do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2008

Brak stwierdzenia nabycia spadku powoduje konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań spadkowych

niego nieruchomości do śmierci w 2004 roku bez orzeczenia sądu o podziale spadku pomiędzy nią a dzieci. W chwili obecnej teść chce złożyć wniosek o nabycie spadku wspólnie z bratem. Czy należy złożyć dwa oddzielne wnioski (czyli po ojcu i po matce), czy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

nieruchomość w postaci domu. Czy faktycznie jak twierdzi nic nie można mu zrobić? Dom nie jest zabezpieczeniem kredytu.

Dłużnik za zaciągnięte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, to znaczy wszystkimi składnikami majątku jakie posiada. Bank może

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

roku, na kwotę 600 zł. Problemu by nie było, gdyby nie fakt, że bank już po egzekucji sprzedał dług firmie windykacyjnej. W styczniu tego roku firma ta przysłała mi wezwanie do zapłaty kwoty 440 zł. Z raportu BIK wynika, że zadłużenie w jest ale na

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dziecko

wyjazdów wakacyjnych, ferie, zielone szkoły. Do kosztów tych można zaliczyć także część kosztów związanych z opłatami za media w lokalu mieszkalnym, w którym dziecko zamieszkuje. W zależności od wieku małoletniego dziecka, koszty związane z utrzymaniem i

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

w terminie 7 dni. Sprzeciw od wyroku zaocznego wnosi się do sądu, który wydał wyrok zaoczny . Sprzeciw od wyroku zaocznego można przesłać także drogą pocztową, przy czym za chwilę wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego liczy się wówczas

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 372  |  373  |  374  |  375  |  376 … 2930 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.