Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

czynszu za okres od chwili wstąpienia w najem, a zwłoka warunkująca wypowiedzenie najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, o której mowa w art. 672 k.c., dotyczy tylko tego okresu. Wyjątki dotyczą tych elementów stosunku, które należą do jego istoty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

. Fundusz ten tłumaczył się, że wysyłał na różne adresy pisma i skierował sprawę do komornika. Pracownik komornika poinformował mnie, że wysłał do mnie pismo na adres do korespondencji pod, którym mieszkałem 11 lat temu i zajął mi konto bankowe. Dlaczego bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Udostępnienie informacji publicznej

kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłoszenie jest dokonywane dla stanu za rok budżetowy - w terminie do dnia 31 maja roku

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

spełniać takich wymogów budowlano-technicznych jak samodzielny lokal. W konsekwencji powyższego, skoro miejsce garażowe w garażu wielostanowiskowym, należące do właścicieli lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie może być uznane za

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2008

Spam - niechciana reklama i ochrona danych osobowych

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z późn. zm.). Art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, spam
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W doktrynie prawa pracy odróżnia się prawne pojęcie miejsca stałego

Słowa kluczowe: miejsce pracy, prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2007

Oszustwo

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Zatem aby mówić o takim zachowaniu sprawcy, które wyczerpywałoby znamiona tego przestępstwa

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

Mój były pracodawca, w zemście za to, że ośmieliłem się pozwać go do Sądu za niepłacenie wynagrodzenia, pomawia mnie i wywierać naciski na człowieka kierującego firmą, dla której świadczę usługi transportowe, by ten zerwał ze mną wszelką współpracę

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

wypowiedzenie Z uwagi jednak na potwierdzenie na piśmie faktu zaciągnięcia zobowiązania oraz rozłożenia płatności na raty płatne tygodniowo (wraz z dodatkową spłatą), powinna Pani w pierwszej kolejności wypowiedzieć to porozumienie i wezwać dłużnika do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

Czy w przypadku prowadzenia egzekucji i przerw wynikających z umorzenia i ponownego jej wszczęcia po okresie powyżej trzech lat dochodzi do przedawnia wcześniejszych odsetek? Czy komornik może naliczać odsetki np. za okres 16 lat, jeżeli od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011
« Poprzednia 1 … 365  |  366  |  367  |  368  |  369 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.