Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Kupiłem mieszkanie w 1998 r. wpłacając za nie 100% ustalonej przez spółdzielnię wartości. Dwa lata temu zwróciłem się z wnioskiem o wyodrębnienie mojego mieszkania (ustanowienie KW). Z uwagi na

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Darowizna nieruchomości na rzecz syna

), uzależniona od wartości nieruchomości, a także koszty wpisów zmian do ksiąg wieczystych. W przypadku darowizny dokonanej na rzecz osoby najbliższej nie ma obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn. W dniu 1 stycznia 2007 roku weszła w życie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2007

Wykup mieszkania od gminy po wymeldowaniu byłego męża

domagać się od gminy sprzedaży nieruchomości za cenę równą wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, bo nigdy nie można zmusić właściciela do niekorzystnego z jego punktu widzenia rozporządzenia rzeczą. Art. 34 ust. 5 u.g.n. wyraźnie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Nabycie spadku oraz dział spadku

Czy postępowanie spadkowe, po śmierci ojca, może dotyczyć tylko samochodu (był zarejestrowany tylko na niego, za parę miesięcy trzeba będzie przedłużyć ubezpieczenie itp.), czy będzie obejmowało cały majątek? Mam na myśli mieszkanie, które jest

Słowa kluczowe: dział spadku, nabycie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Jak obliczyć kwotę należnego zachowku

zmarłej matce. Zakładając, że na masę spadkową po zmarłej składa się jedynie ½ udziału w przedmiotowej nieruchomości, a także że nie otrzymała Pani za życia spadkodawcy żadnych darowizn, które byłby doliczone na potrzeby wyliczenia zachowku do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

W toczącej sprawie o eksmisję w pozwie wymieniona była jedna pozwana. Sąd zobowiązał powoda do oznaczenia wszystkich osób zamieszkujących w spornym lokalu i do przedłożenia odpisu pozwu w ilości wskazanych osób. Czy mogę odmówić i wskazać aby sąd

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy, może stanowić bezpodstawne wzbogacenie

decyzji ubezpieczyciela, otrzymana kwota zasadniczo może być uznana za świadczenie nienależne, do zwrotu którego może Pan zostać zobowiązany. Nie otrzymał Pan żadnego dokumentu, z którego wynika, że świadczenie w takiej wysokości jest Panu należne z tytułu

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

Jestem zatrudniony na umowę o pracę jako nauczyciel w uczelni nie publicznej. Czy w stosunku do takich nauczycieli jak ja, zatrudnionych w uczelni niepublicznej na podstawie umowy o pracę stosuje się przepisy karty nauczyciela w zakresie uprawnień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

art. 188 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w zakresie ulgi w opłatach za przejazdy). Przepis ten w ust 2a określa, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

nieprawidłowe. Inaczej mówiąc prawo dopuszcza reprezentowanie członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Nie jest to „moda” tylko doszło do zmiany przepisów prawa spółdzielczego polegającej na dopuszczeniu do udziału członka na walnym za

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 349  |  350  |  351  |  352  |  353 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.