Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

Jedna z córek otrzymała całość nieruchomości od matki w zamian za opiekę nad nią. Matka zmarła w roku 1999 roku i teraz pozostałe trzy siostry żądają pewnych roszczeń. Czy w tej sytuacji i po takim czasie, mają jakieś prawo do tego? Ponadto każda z

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

zostało inne świadczenie przeczyć tym twierdzeniom. Ma to istotne znaczenie, gdyż sąd korzystając z normy art. 230 k.p.c. gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Zasiedzenie nieruchomości

jest posiadaczem samoistnym nieruchomości w złej wierze ponieważ w dobrej wierze byłby ten posiadacz który pozostaje w błędnym ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności co do tych 3/4 części nieruchomości

Słowa kluczowe: spadek, zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

niestawiennictwo jednej ze stron. Strona wezwana do osobistego stawiennictwa w sprawie o rozwód nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków, rozporządzenie stosuje się do postępowań cywilnych dotyczących rozwodu, separacji lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Po przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności skazany może wnosić o jej zawieszenie

psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 grudnia 2012

Pozwanie niewłaściwej strony

). Za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił (art. 83 kpc). W sprawie tej powinna zatem Pani przygotować pismo procesowe z interwencją uboczną. W piśmie tym musi Pani opisać interes prawny jaki ma Pani w

Słowa kluczowe: interwenient, przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

W listopadzie 2005 roku składałam w Banku wniosek (nie podpisywałam umowy) o przyznanie limitu kredytowego do konta osobistego. Limit ten został mi udzielony i uruchomiony do konta osobistego, ale niestety nie otrzymałam żadnej umowy ani

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

[PIT-2010] Podatkowa ulga meldunkowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Rodzice w 2008 roku wykupili od spółdzielni mieszkaniowej lokal mieszkalny, w którym zamieszkiwali od dwudziestu lat. Odbyło się to za przysłowiową złotówkę. Dziś chcą ten lokal sprzedać. Czy będą zobowiązani zapłacić podatek, a jeśli tak, to

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010
« Poprzednia 1 … 341  |  342  |  343  |  344  |  345 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.