Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

ma mężczyzna, który uważa się za ojca dziecka, tzn. nie może on wytoczyć powództwa o obalenie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jedyna możliwość dla niego, to złożenie wniosku do prokuratora, który takie powództwo mógłby wytoczyć w jego

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym

(art. 738 kpc). Tak jak powiedziałem, należy wskazać we wniosku te okoliczności, które przemawiają za dokonaniem zabezpieczenia aby wniosek został przez sąd rozpoznany. Jeżeli zatem okoliczności takie nie występują, nie ma podstaw do zastosowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Prowadzenie działalności gospodarczej na zwolnieniu lekarskim

spowodowanej chorobą, a nie dodatkową korzyść obok wynagrodzenia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w czasie zwolnienia lekarskiego prowadzi ją nadal, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Reasumując, prowadzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2007

Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu lat. Mamy dwoje dzieci w wieku 20 i 9 lat. Ponieważ od kilku miesięcy wiem, że żona mnie zdradza zastanawiam się nad rozwodem. Od początku małżeństwa mieszkaliśmy w domu, który należał początkowo do mojej babci a

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

zostać przesłuchany w ramach pomocy prawnej w miejscu swojego zamieszkania. Jedyny raz gdy będzie Pan musiał pojechać do Gdańska to, gdy po wniesieniu aktu oskarżenia Sąd będzie chciał Pana przesłuchać osobiście. Wszelkie inne czynności można załatwić za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Powództwo przeciwegzekucyjne

wierzyciela po wydaniu wyroku, w którym to sąd orzekł, że ma Pani zapłacić na rzecz wierzyciela należność główną wraz z kosztami procesu oraz odsetkami za zwłokę, przysługuje Pani prawo do wniesienia do sądu powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

same względy przemawiają za uchyleniem lub zmianą na rzecz tamtych. Użyty w art. 435 k.p.k. termin współoskarżony nie odnosi się do każdej osoby odpowiadającej przed sądem w tym samym postępowaniu, ale jedynie do osoby, która stanęła pod

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

Rozdzielność majątkowa nie powoduje zwolnienia z długów zaciagniętych przez współmałżonka

powody. Od dnia ustania wspólności majątkowej każdy z małżonków działa na własny rachunek, tj. zaciąga zobowiązania samodzielnie a także wszelkie składniki majątku nabywa do majątku odrębnego (m. in. uzyskane wynagrodzenie za pracę stanowi wówczas już

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2011

Komornik może zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika

Mojemu byłemu mężowi komornik zajął komputer za alimenty. Dłużnik twierdzi, że komputer jest kolegi ale widać, że bardzo mu zależy na jego odzyskaniu. Koszt komputera to ok 300 zł. Komornik powiedział, bym dobrze to rozegrała, bo to ostatnia rzecz

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, komornik, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2012
« Poprzednia 1 … 338  |  339  |  340  |  341  |  342 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.