Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29281 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

współwłasności: jeden przedmiot, wiele podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa, która polega na tym, że rzecz nie jest podzielona fizycznie i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do części rzeczy. W przypadku gdy współwłaściciele nie mogą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 października 2006

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

. Należy zaznaczyć, że osobie bezrobotnej urlop wychowawczy nie przysługuje. Może jednak starać się Pani o zasiłek dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie Pani przysługiwało za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Rozwód w Anglii

Matrimonial Proceedings Act 1973) sądy mają jurysdykcję do orzekania o rozwodzie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, jeżeli jedna ze stron małżeństwa: posiada miejsce pobytu (domicile) w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

cały majątek ma przypaść (także za zgodą drugiego ze współmałżonków), tylko jednemu z nich. Można wówczas istotnie stwierdzić, że w takim przypadku dochodzi do darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Powód cywilny w postępowaniu karnym

ale chcę wszcząć postępowanie na drodze cywilnej z tytułu zagarnięcia mienia znacznej wartości. Z jakim pozwem powinienem zwrócić się do sądu rejonowego i czy mam w tym przypadku jakieś szanse odzyskać skradzione pieniądze. Nadmieniam, że próbowałem

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

rozprawa nie odbedzie sie. Uważam że to zwykłe świństwo. Czy nie mogę wnosić do sądu o np. ukaranie grzywną pozwanych za przemilczenie choroby pełnomocnika ?

Zasadniczo k.p.c. nie przewiduje wniosku strony o nałożenie grzywny. Sąd stosuje ta karę z

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

ma mężczyzna, który uważa się za ojca dziecka, tzn. nie może on wytoczyć powództwa o obalenie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jedyna możliwość dla niego, to złożenie wniosku do prokuratora, który takie powództwo mógłby wytoczyć w jego

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym

(art. 738 kpc). Tak jak powiedziałem, należy wskazać we wniosku te okoliczności, które przemawiają za dokonaniem zabezpieczenia aby wniosek został przez sąd rozpoznany. Jeżeli zatem okoliczności takie nie występują, nie ma podstaw do zastosowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 337  |  338  |  339  |  340  |  341 … 2929 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.