Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

pracodawcą (zwrot narzędzi, środków lub innych rzeczy jakie zostały przekazane pracownikowi z obowiązkiem zwrotu, do wyliczenia się lub z przyjęciem odpowiedzialności za powierzone mienie z zakładu pracy). Na pracodawcy ciąży obowiązek wystawienia i wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

zostało w art. 286 § 1 k.k. zgodnie z którym, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Wina w wyroku rozwodowym modyfikuje obowiązek alimentacyjny małżonków

Jestem po pierwszej rozprawie rozwodowej. Czy w związku z tym, zmieniają się przepisy prawa w stosunku do mnie jako jeszcze żony oraz naszego małoletniego dziecka ? Czy mam zapewnioną nietykalność? Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą uznanie

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 marca 2008

Zniesienie współwłasności nieruchomości

współwłasności: jeden przedmiot, wiele podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa, która polega na tym, że rzecz nie jest podzielona fizycznie i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do części rzeczy. W przypadku gdy współwłaściciele nie mogą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 października 2006

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

. Należy zaznaczyć, że osobie bezrobotnej urlop wychowawczy nie przysługuje. Może jednak starać się Pani o zasiłek dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie Pani przysługiwało za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Rozwód w Anglii

Matrimonial Proceedings Act 1973) sądy mają jurysdykcję do orzekania o rozwodzie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, jeżeli jedna ze stron małżeństwa: posiada miejsce pobytu (domicile) w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

cały majątek ma przypaść (także za zgodą drugiego ze współmałżonków), tylko jednemu z nich. Można wówczas istotnie stwierdzić, że w takim przypadku dochodzi do darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Powód cywilny w postępowaniu karnym

ale chcę wszcząć postępowanie na drodze cywilnej z tytułu zagarnięcia mienia znacznej wartości. Z jakim pozwem powinienem zwrócić się do sądu rejonowego i czy mam w tym przypadku jakieś szanse odzyskać skradzione pieniądze. Nadmieniam, że próbowałem

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

rozprawa nie odbedzie sie. Uważam że to zwykłe świństwo. Czy nie mogę wnosić do sądu o np. ukaranie grzywną pozwanych za przemilczenie choroby pełnomocnika ?

Zasadniczo k.p.c. nie przewiduje wniosku strony o nałożenie grzywny. Sąd stosuje ta karę z

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008
« Poprzednia 1 … 337  |  338  |  339  |  340  |  341 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.