Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku przez osobę nieobecną

Mam pytanie co w przypadku, gdy jeden ze spadkobierców wyjechał dawno temu za granicę i nie ma z nim kontaktu? Czy on także dziedziczy?

Oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku może być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

można stwierdzić, że pozostawał Pan w błędzie co do treści czynności prawnej. Powstaje pytanie czy błąd taki może zostać uznany za istotny, tzn. uzasadniający przypuszczenie, że składający oświadczenie woli gdyby nie działał pod wpływem błędu i oceniał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Przejęcie długów spadkowych

wykonawczego, a potem do komornika. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, Pani zobowiązanie za długi ograniczone jest jedynie do wysokości masy spadkowej. Sąd jednak dokonuje spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym (z urzędu lub na

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Roszczenie to przysługuje wobec spadkobierców testamentowych, bądź obdarowanych przez spadkodawcę za jego życia. Czyli aby w przyszłości mieszkanie to nie zostało

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Alimenty od rodziny zobowiązanego

obowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności za szkodę udzielić wierzycielowi wszystkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Przedawniony dług w spadku

nie będzie możliwe (co nie wyklucza, że wierzyciel będzie do Pana wysyłał co jakiś czas wezwania do zapłaty lub prowadził windykację telefoniczną). Na koniec jeszcze słowo o odpowiedzialności banku za udzielenie kredytu osobie w podeszłym wieku. Osoba

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez ciepłownię

za pogorszenie nieruchomości. Domagać się odszkodowania można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu cywilnego (sygn. akt II CSK 425/07). Ponadto Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Wszczęcie egzekucji powoduje zaprzestanie dokonywania potrąceń alimentacyjnych przez pracodawcę

nienależyte wykonanie może spowodować odpowiedzialność cywilną zakładu pracy za szkodę poniesioną przez wierzyciela. Na tle realizacji tytułu wykonawczego może dojść do sporu między dłużnikiem a wierzycielem w związku z twierdzeniem dłużnika, że zaspokoił już

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Zakończona aukcja na Allegro

cywilnego, które mówią o sprzedaży za pomocą aukcji. Zgodnie z art. Art. 70(1) § 1 kc (kodeksu cywilnego), umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. Oferty złożone w czasie aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania ich

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2007

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

. Zgłosiłam sprawę też do prokuratora, ale ją umorzył, choć dochodzenie potwierdziło moje przypuszczenia, że było to świadome działanie. Prokurator Okręgowy też nie przychylił się do zażalenia na postanowienie o umorzeniu. Czy mam prawo przystąpić do sprawy

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 334  |  335  |  336  |  337  |  338 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.