Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego

W 1998 roku nie opłaciłam ostatniego rachunku za telefon, przeniosłam się do innego operatora. Po prawie 9 latach otrzymałam drogą pocztową informację od komornika, że w 2001 roku został zaocznie wydany wyrok w tej sprawie, oczywiście nakazano

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

wymagań matki dziecka mojego męża) nie były brane pod uwagę?

Zobowiązania alimentacyjne niewątpliwie obciążają Pani męża, co wynika z treści art. 133 § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, rodzice obowiązani są do świadczeń

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

. (Kodeksu cywilnego), jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Oznacza to, że może być Pani zobowiązana do zapłaty za wykonane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

obowiązku dochodzenia egzekucji a jedynie prawo do tego. Może zatem egzekwować swoje roszczenie przez komornika w ciągu całego okresu przedawnienia, a w tym czasie naliczone mogą być odsetki za zwłokę, które w rezultacie mogą przewyższać wartość świadczenia

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; kontynuuje działalność zarobkową lub podjęta

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Roszczenie o zachowek przysługuje także żonie nie mającej obywatelstwa polskiego

potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia i przysługuje ono osobie uprawnionej wobec spadkobierców testamentowych, bądź obdarowanych przez spadkodawcę za jego życia. Przy obliczaniu zachowku darowizny dokonane przez spadkodawcę za jego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2009

Umowa o dzieło

się z odpowiedzialności zawodowej za projekt argumentując, że projektował na podstawie wadliwej inwentaryzacji (jeżeli była ona potrzebna do tego projektowania). Tym samym projektant nawet jeśli sam niezbędnej inwentaryzacji nie sporządza, odpowiada za

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

szczególności za czyn nieuczciwej konkurencji uważane jest naśladownictwo produktów oraz nieuczciwa lub zakazana reklama. Na podstawie tego przepisu przyznana zostaje generalna ochrona interesów przedsiębiorcy i klienta, przy czym wystarczające do zastosowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Zyski od dochodów kapitałowych uzyskiwanych poza granicami

z Polski na brytyjskie konto, a późniejsze zyski w druga stronę?

W Wielkiej Brytanii za pobór podatków bezpośrednio odpowiada Rada Dochodów Państwa (Board of Inland Revenue – IR). Zajmuje się ona podatkami dochodowymi od osób prawnych i

Słowa kluczowe: podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 321  |  322  |  323  |  324  |  325 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.