Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29317 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykroczenie nieuzasadnionego wezwania policji

mojego męża. Sumą czego stwierdziła, że interwencja policji była bezzasadna i że w stosunku do mnie zostanie złożony wniosek do sądu o ukaranie. Sprawa jest kuriozalna, wezwani policjanci mimo, że mąż zachowywał się arogancko i agresywnie mnie chcą ukarać

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Jak powinien brzmieć powód wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Powodem rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę jest zła sytuacja finansowa pracodawcy. Czy podana przyczyna wypowiedzenia nie jest za mało konkretna?

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, winna być wskazana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

Komornik zajął konto bankowe na rzecz wierzyciela. Jednocześnie dłużnik złożył wniosek o zwieszenie egzekucji i przekazanie długu na depozyt sądowy do czasu rozpatrzenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

koniec warto zaznaczyć, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, jednakże mimo ograniczenia odpowiedzialności do określonej masy majątkowej, jest to jednak odpowiedzialność majątkowa osobista (a

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

pracownikowi. Następnie skierowała sprawę do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Złożyłam sprzeciw, ale go nie opłaciłam i sąd na tej podstawie go odrzucił. Wniosłam zażalenie i zapłaciłam za sprzeciw. Ale niestety nie za zażalenie. Sąd odrzucił zażalenie, ja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Przestępstwo składaniefałszywych zeznań

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem jednak odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2009

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

Zostałem pobity przez trzy osoby, w wyniku czego doznałem złamania nosa oraz stłuczenia twarzy. Napastników złapano i czekają na wyrok ale jakie są szanse i czy jest w ogóle sens zakładać sprawę w sądzie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

. odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców został on powołany do spadku. Samo złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie powoduje, że ktoś zostaje uznany za spadkobiercę, lub nie zostaje za niego uznany. O tym czy ktoś jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Wynagrodzenie prokurenta

samodzielną podstawę do ustalenia i wypłaty prokurentowi wynagrodzenia za czynności wchodzące w skład prokury. Uchwała taka winna zawierać wysokość wynagrodzenia oraz zasady związane z ustalaniem wynagrodzenia. Ma ona zbliżoną konstrukcję jak uchwała walnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

wypłaceniu na rzecz poszkodowanej dziesięciokrotnej średniej krajowej. Niestety do tej pory, tj. prawie 2 lata, winny naszego nieszczęścia człowiek nie kwapi się do spłacenia długu. Co mogę zrobić?

Powinien Pan zawiadomić sąd, który wydał wyrok o fakcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 319  |  320  |  321  |  322  |  323 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.