Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29280 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

załatwianiem bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Pozostałe czynności, które nie wchodzą w zakres zwykłego zarządu należy zaliczyć do czynności przekraczających ten zwykły zarząd. Do takich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Brak wpisu w rejestrze karnym po zatarciu skazania

). Wówczas sąd prześle akta do KRK, który dokona usunięcia wpisu. Wówczas w podaniu o wizę nie musi Pan wspominać o tym zdarzeniu, gdyż po zatarciu skazania uważane jest ono za niebyłe, czyli istnieje domniemanie prawne, że nigdy nie był Pan skazany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

. Obecnie mieszkam na terenie Irlandii i poszkodowany domaga się natychmiastowej spłaty długu. Dzwoni do mojej matki, strasząc ją itd. Dodam, iż wysyłam tej osobie regularnie sto zł na miesiąc oraz napisałem oświadczenie do sądu, iż przebywam za granicą ale

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

ww. przepisu, do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Na sprzedającym ciązy obowiązek poinformowania kupującego o wszelkich wadach rzeczy sprzedanej

rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter zbliżony do absolutnego tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić, obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę a nawet czy w ogóle

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy przedawnia się z upływem 10 lat , co oznacza że za okres do 10 lat wstecz, jednocześnie nie dłuższy niż faktyczne bezumowne korzystanie z rzeczy, można domagać się zapłaty. Jeżeli po Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 grudnia 2006

Zła cena na Allegro

Niedawno wystawiałem przedmiot na allegro programem Quik leader. Wpisałem cenę za jaką chciałem sprzedać przedmiot tj. 10000 zł a przedmiot został wystawiony za 10 zł, nie wiem z jakiej przyczyny tak się stało być może błędne wpisanie znaków

Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2007

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

Do dnia dzisiejszego wpłaciłem developerowi ponad 200 tys. zł i chce w tej chwili odstąpić od umowy. W umowie z developerem jest zastrzeżone, że każda ze stron umowy może od niej odstąpić, pod warunkiem zapłaty odstępnego w wysokości 5%. Złożyłem

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Rozwiązanie umowy na czas określony

pracę nie zawiera klauzuli, że może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem (jeżeli jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy), wówczas umowa taka trwa do końca okresu określonego w umowie – nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

Posiadam linię kredytową w banku, która uruchamiana zostaje w momencie wydania dyspozycji. Do banku komornik przesłał nakaz komorniczy i bank w imieniu komornika blokuje kwotę linii kredytowej będącą właśnie w danej chwili na rachunku rozliczeniowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 316  |  317  |  318  |  319  |  320 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.