Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakres odpowiedzialności dłużnika

Mieszkam razem z rodzicami i dziadkami, mój ojciec ma spore długi, nie spłacone kredyty, rachunki za telefon itp. Ojciec pracuje ale dorywczo i w dodatku nie spłaca długów, jest nie wypłacalny. Obawiam się wizyty komornika w domu i w związku z tym

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Adwokat nie może obciążyć strony przeciwnej kosztami porady prawnej

ta kancelaria adwokacka przysłała nam fakturę za poradę prawną. Czy to możliwe, że nasza firma ma ponieść koszty za poradę tamtej osoby?

Koszty pomocy prawnej jaką świadczy adwokat co do zasady obciążają tą osobę, która z takiej pomocy korzysta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

przypozwana może zgłosić interwencję uboczną, wstępując wówczas do postępowania po stronie pozwanego. Zgodnie z art. 83 k.p.c. za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił. W takim przypadku interwenient ubpczny

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Postępowanie w razie oszustwa

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Winien Pan zatem opisać

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Jak się pozbyć byłego konkubenta z mieszkania?

. Ponadto, może pani oświadczyć konkubentowi (najlepiej w formie pisemnej), iż od momentu wypowiedzenia mu umowy użyczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na Pani rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy(lokalu mieszkalnego). Wysokość tego

Słowa kluczowe: eksmisja, użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

opisu może wynikać, że zachodzą pewne przesłanki, do uznania, że samo zawarcie stowarzyszenia oraz późniejsze działania miały na celu obejście prawa lub nawet doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, za pomocą wprowadzenia w błąd albo

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub wynajął, podnajął albo

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

, wraz z odsetkami ustawowymi. Zapis w tym zakresie należy uznać za nadużycie prawa, gdyż rozporządzenie jasno określa, że pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy. Nie ma zatem mowy w rozporządzeniu o należnych

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

. Wcześniej nie wykonywałem tym aparatem zdjęć z użyciem wbudowanej lampy błyskowej, więc przypuszczam, że wada ta była już w momencie nabywana aparatu. Złożyłem do sklepu reklamację z prośbą o bezzwłoczną wymianę aparatu na wolny od wad lub o zwrot gotówki

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007
« Poprzednia 1 … 312  |  313  |  314  |  315  |  316 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.