Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja z wynagrodzenia współmałżonka

on za zadłużenie na równi z Panią (czyli solidarnie). Może Pani wystąpić do wierzyciela z propozycją dobrowolnej spłaty zadłużenia. Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę może on zawiesić lub umorzyć postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel inicjuje

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2007

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

nieruchomości, gdyż spłata długu ze środków uzyskanych ze sprzedaży zwolni w tym zakresie Pana z długu. Pan w wyniku spłaty należności za dłużnika, nabywa jedynie w stosunku do niego roszczenie regresowe o zwrot zapłaconych przez Pana środków

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Odszkodowanie od gminy w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania

została oznaczona jako rekreacyjna z możliwością niskiej zabudowy. Poprzednio można było budować dużo wyższe budynki tj. do wysokości 10 m. Wartość rynkowa aktualnie w tej okolicy działki budowlanej to 5 tys. zł, a rekreacyjnej 2 tys. zł za 1ar. Mam taką

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Praca tymczasowa

) , która wprowadziła do polskiego prawa pracy instytucję pracy tymczasowej i pracowników tymczasowych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej i za ich pośrednictwem kierowanych do wykonywania pracy na rzecz innych podmiotów. Ustawa o zatrudnianiu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2006

Obowiązek alimentacyjny po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Jestem po rozwodzie, otrzymuję od męża alimenty na rzecz córki, która skończyła 18 lat. Córka uczy się w szkole średniej, jednak chciałaby zamieszkać samodzielnie i otrzymywać do rąk własnych alimenty od ojca, a także ode mnie. Czy mogę na to nie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

Jestem dłuznikiem, komornik przyszedł do domu, który wynajmuję i dokonał zajęcia rzeczy znajdujących się w domu. Jednak rzeczy zajęte należą do osoby wynajmującej a nie do mnie. Osoba ta, po zajęciu napisała oświadczenie, iż wszystkie rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

złodziejem. Nigdy nie byłem karany za żadne przestępstwa dlatego uważam, że te opinie za krzywdzące i poniżające. Mam podejrzenia co do osoby, która jest autorem tego artykułu lecz nie mam dowodów. Czy mogę wystąpić do prokuratury z wnioskiem o ściganie

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Podatek od spadków i darowizn

podatkowej (do I grupy podatkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ww. ustawy zalicza się: małżonka, zstępnych (np.: dzieci, wnuki), wstępnych (np.: rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; przy czym za

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Wyplata wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej może nastapić przed terminem wymagalności

, skutkujące tym, że do czasu upływu terminu wskazanego w umowie nie ma on obowiązku dokonania zapłaty za zlecenie. Wcześniejsza zapłata może zatem nastąpić, ale jest to dobra wola dającego zlecenie, który obowiązek jej uiszczenia określił w umowie w terminie

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 309  |  310  |  311  |  312  |  313 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.