Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

orzekł o podziale majątku dorobkowego, jest nie spowoduje to przewlekłości postępowania. Co do zasady, sąd orzeknie o podziale majątku dorobkowego, jeżeli małżonkowie będą zgodni co do tego podziału. W razie sporów na tym tle, sąd najczęściej w tym

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Zaliczka alimentacyjna po 18 roku życia

Mam syna, który za 3 miesiące skończy 18 lat. Mam zasądzone alimenty i otrzymuję teraz tak zwaną zaliczkę alimentacyjną. Mieszkamy poza granicami Polski, gdzie nie mam prawa do pracy, więc nie pracuję i nie pobieram żadnych świadczeń. Mój syn

Słowa kluczowe: alimenty, zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

), zgodnie z którą, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli zawarł Pan umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mają zastosowania do

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

Jestem zatrudniona na stanowisku sprzedawcy jako młodociany pracownik. Pracodawca łamie punkty umowy, a mianowicie nie wypłaciła mi należnego wynagrodzenia za okres ponad 3 miesięcy, nie daje mi wolnych dni na odpoczynek. Czy w mojej sytuacji jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Jak wyliczyć wartość służebności przesyłu

wypadku roczne wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowić będzie iloczyn powierzchni zajętej pod urządzenia przesyłowe w stosunku do rocznej stawki czynszu dzierżawy za taki grunt obciążony. W przypadku braku danych o czynszach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2013

Wydziedziczenie niegodnego spadkobiercy

. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku może np. przewidywać spłacenie jednego ze spadkobierców przez drugiego w zamian za zrzeczenie się spadku. O uznaniu za niegodnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 października 2006

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

W 2006 roku podpisałem z bankiem Umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Umowa wygasła w lipcu 2007 roku. W dniu 20.07.2007 roku spłaciłem należność (debet + odsetki karne za przeterminowanie kredytu). Kwota którą wpłaciłem została wyliczona przez

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Jak usunąć linię energetyczną, która zagraża zdrowiu i mieniu

symbolicznego wynagrodzenia, jeśli tylko posiadanie tak rozumianej służebności trwało dostatecznie długo. Stanowisko Sądu Najwyższego oznacza za możliwe uregulowanie prawa przedsiębiorstwa do korzystania z cudzego gruntu przez ustanowienie

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Przedawnienie roszczenia o zachowek

nieruchomości, którą posiadał mój ojciec za życia i okazało się, że jej właścicielem jest mój brat, została ona przepisana na niego jeszcze za życia ojca. Czy mam prawo do jakiejś części majątku po ojcu? Jakie są szanse powodzenia sprawy o podział majątku i

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Rozwód i podział majątku

ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 307  |  308  |  309  |  310  |  311 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.