Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej po jej śmierci

całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Możemy zatem stwierdzić, że dopuszczalne jest rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych. Za takie osoby są niewątpliwie uznane te, które weszły do historii, przy czym

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Podział majątku wspólnego małżonków w postaci wkładu mieszkaniowego

całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Błąd w sztuce lekarskiej

może wchodzić odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza. Podstawą odpowiedzialności są przepisy dot. odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – art. 415 K. c. (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia). W razie

Słowa kluczowe: błąd lekarski, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2006

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

, czy zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy w tym trybie. Gdyby jednak pracodawca nie uznał takiego zachowania za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, to w myśl art. 108 § 1 k.p. (kodeksu pracy), może za nieprzestrzeganie przez

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

na wierzycieli w stosunku do wielkości ich wierzytelności. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, potrącenia dokonywane na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych mogą być dokonywane w razie egzekucji innych należności niż świadczenia

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

W ubiegłym roku pożyczyłam od znajomego pieniądze i zawarliśmy umowę, w której zobowiązuję się do spłaty całości w terminie 3 lat, czyli do kwietnia 2014 roku. Ustaliliśmy też, że co miesiąc będę wpłacała ok. 1500 zł na konto pożyczkodawcy. Moja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wynagrodzenia. W razie braku zgody lub zapłaty za rozpowszechnianie wizerunku, osobie takiej przysługuje uprawnienie do dochodzenia swoich praw od naruszającego te prawa (zaniechanie, zadośćuczynienie). Tak jak wyżej wskazano zgoda nie jest wymagana jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę w razie przejęcia zakłądu pracy

trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Prawo pracy w sytuacji określonej w tym przepisie daje pracownikowi uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy, ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 września 2007

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

. za przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa, a także za rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu. Ściganie tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a nie z urzędu

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 306  |  307  |  308  |  309  |  310 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.