Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zażalenie na orzeczenie grzywny przez sąd cywilny

Zostałem przez sąd wezwany do zapłaty 1000 zł grzywny za rzekome zatajenie mojego majątku. Było to konieczne do zwolnienie mnie z kosztów procesowych. Sąd uznał, że nie podałem prawdy i zostałem ukarany. Czy mogę się od tego odwołać?

Od

Słowa kluczowe: grzywna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

szerzej ujmuje to zdarzenie i stąd nie wyklucza innych przyczyn ustania stosunku pracy (rozwiązania za porozumieniem stron, czy wypowiadania). Zgodnie z tym przepisem prawo do odprawy nie jest warunkiem przejścia na rentę lub emeryturę, lecz określonym

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Wyrok ten stanowi podstawę do zlecenia komornikowi przez wierzyciela wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Należy zaznaczyć, że komornik działa na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

dokonanego zajęcia wynagrodzenia za pracę. W przypadku wystąpienia wierzyciela z takim wnioskiem do komornika, on występuje do zakładu pracy, w którym dokonał zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, cofając dokonane zajęcie. Ani Pan jako dłużnik, ani

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

budowlane, to należy stwierdzić, że doszło do zawarcia skutecznej umowy o roboty budowlane, a zatem inwestor winien wywiązać się z zapłaty za wykonane prace. Podstawą dochodzenia roszczeń są ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zobowiązaniach. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.u.s.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego. Jednakże jak stwierdza art. 13 ust. 1 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

roszczenie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo o odszkodowanie. Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów o pracę i sąd dokonuje na zasadach ogólnych oceny czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Nieuczciwa firma budowlana

ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Reasumując, jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z wykonawcą remontu, może Pani albo oczekiwać na skierowanie przez tego wykonawcy sprawy na drogę sądową albo sama wnieść pozew, za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Wymeldowanie z mieszkania

wyrok za znęcanie się nade mną i moją córką. Na policji radzą mi napisać podanie do sądu o eksmisję. Chciałabym zrobić to skutecznie, aby niczego nie zaniedbać. Od tego zależy spokój mój i mojej córki.

Kwestie wymeldowania z lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Odroczenie płatności podatku oraz inne możliwości stosowania ulgi przez organy skarbowe

W 2007 roku sprzedałam akcje pracownicze wiem, że powinnam zapłacić do końca kwietnia podatek dochodowy w wysokosci19%. Czy istnieje możliwość zwolnienia mnie przez naczelnika urzędu skarbowego od płatności tego podatku? Jeżeli tak, to jakie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 303  |  304  |  305  |  306  |  307 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.