Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29279 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

dokonanego zajęcia wynagrodzenia za pracę. W przypadku wystąpienia wierzyciela z takim wnioskiem do komornika, on występuje do zakładu pracy, w którym dokonał zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, cofając dokonane zajęcie. Ani Pan jako dłużnik, ani

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

budowlane, to należy stwierdzić, że doszło do zawarcia skutecznej umowy o roboty budowlane, a zatem inwestor winien wywiązać się z zapłaty za wykonane prace. Podstawą dochodzenia roszczeń są ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zobowiązaniach. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

roszczenie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo o odszkodowanie. Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów o pracę i sąd dokonuje na zasadach ogólnych oceny czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.u.s.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego. Jednakże jak stwierdza art. 13 ust. 1 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Nieuczciwa firma budowlana

ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Reasumując, jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z wykonawcą remontu, może Pani albo oczekiwać na skierowanie przez tego wykonawcy sprawy na drogę sądową albo sama wnieść pozew, za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Wymeldowanie z mieszkania

wyrok za znęcanie się nade mną i moją córką. Na policji radzą mi napisać podanie do sądu o eksmisję. Chciałabym zrobić to skutecznie, aby niczego nie zaniedbać. Od tego zależy spokój mój i mojej córki.

Kwestie wymeldowania z lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Odroczenie płatności podatku oraz inne możliwości stosowania ulgi przez organy skarbowe

W 2007 roku sprzedałam akcje pracownicze wiem, że powinnam zapłacić do końca kwietnia podatek dochodowy w wysokosci19%. Czy istnieje możliwość zwolnienia mnie przez naczelnika urzędu skarbowego od płatności tego podatku? Jeżeli tak, to jakie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Odwołanie darowizny już wykonanej możliwe jest tylko w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego

, a mianowicie zgodnie z art. 898 § 1, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny gdy nie dochodzi do rażącej niewdzięczności nie jest możliwe. Za

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Ugoda z wierzycielem

jest najgorszą z możliwych rzeczy, gdyż wierzyciel nie ma innego wyjścia jak skierować sprawy na drogę postępowania sądowego, a ponadto wówczas wierzyciel uważa dłużnika za mało wiarygodnego, stąd chęć dłużnika do zawarcia ugody jest poczytywana przez

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

odstąpiłem od umowy. Moje oświadczenie zostało przyjęte i umowa została rozwiązana. Deweloper zwrócił mi kwotę pierwszej wpłaty pomniejszoną o kwotę noty odsetkowej za okres 23.12.2008 do 30.01.2009 roku. Umowa nie reguluje szczegółowo ww. zdarzenia, jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010
« Poprzednia 1 … 303  |  304  |  305  |  306  |  307 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.