Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

oraz kwestie powstania długu przed powstaniem małżeństwa. Reasumując, z opisanego stanu faktycznego wynika, że odpowiedzialność Pani męża ogranicza się do jego majątku osobistego a także do wynagrodzenia za pracę, które stanowi co prawda

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Zmiana powództwa podczas trwania procesu sądowego jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami

zł wystąpi z nowym wyższym roszczeniem, jednakże należy pamiętać, że zmiana ta nie może pociągać za sobą zmiany właściwości sądu. Jeżeli obecnie sprawa toczy się w sądzie rejonowym, to co do zasady właściwym jest sąd rejonowy, który orzeka w sprawach

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2009

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

.: służebność osobistą, użytkowanie), wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007

Darowizna w postaci pieniędzy na zakup mieszkania, a podział majątku małżonków

przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Roszczenie windykacyjne

do lat 5. W przypadku, gdy motocykl zostanie wydany, ale w stanie nie takim jak wynika z zawartej umowy o remont oraz protokołem reklamacji, może Pan zażądać zwrotu zapłaconej kwoty za naprawę lub jej części (konieczne jest pisemne wezwanie

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Zakazane są systemy promocyjne typu piramida, a także sprzedaż lawionowa

, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, które mogą być dokonywane w granicy do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Ponadto potrącenia, z wynagrodzenia za pracę określone w prawie pracy, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Odsetki od należności przeterminowanej

chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z powyższego wynika, że może żądać Pan opóźnienia za zwłokę od czasu w jakiej dłużnik (kupujący) miał dokonać zapłaty za przeniesienie nieruchomości do

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Długi spadkowe a przedawnienie zobowiazań

Mąż wyprowadził się z domu w maju 2002 roku. W 2003 r. na nowym miejscu zamieszkania założył sobie telefon stacjonarny (TP SA). W czerwcu 2006 r. mąż zmarł. Zostawił nie zapłacone rachunki, m.in. za ten telefon (kwota ok. 2.800 zł). Dwa miesiące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007
« Poprzednia 1 … 299  |  300  |  301  |  302  |  303 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.