Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29279 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek przysługuje także w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

notariusz, który sporządzał testament i powiedział, że wszystko odziedziczyła córka, że taka byłą wola ojca, a co do zachowku to mam się dogadać z siostrą. Proszę o pomoc co mam robić, ile wynosi zachowek? Mieszkanie zostało sprzedane za ok. 120 tys. zł

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2013

Umowa przedwstępna a list intencyjny

postanowienia umowy przyrzeczonej. Brak tych esentalia negoti (istotnych postanowień umownych) umowy przyszłej, będzie decydował, o tym że będziemy mieć raczej do czynienia z listem intencyjnym, a nie umową przedwstępną. To czy umowa zostanie uznana za

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

Czy bezprawne przekroczenie granicy przez osobę, stwierdzone jako wykroczenie i wpisane na mandacie karnym, kwalifikuje się do jego uchylenia? Przecież jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie, skoro podlega

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

z uwagi na powyższą zasadę (oczywiście nie koliduje to z przynależnością do majątku odrębnego na podstawie innych przepisów np. ktoś odziedziczył samochód czy kupił za odziedziczone pieniądze). Wymogiem jest także aby przedmioty takie

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. Porady prawne / Pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

W sierpniu 2007 w moim samochodzie zostały rozbite szyby przez sprawce, który został ujęty, przesłuchany przez policję, obecnie otrzymałam pismo z prokuratury, która powiadamia mnie, że sprawa została przesłana do Sądu Grodzkiego tj. akt

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

wcześniejszego okresu i nie jest związany z wyrokami. Jest tego niewiele ale chodzi głównie o spokój w rodzinie. Żona utrzymuje sie z wynagrodzenia za pracę a ja prowadziłem działalność gospodarczą.

W obecnej sytuacji najkorzystniej byłoby ustanowić miedzy

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

oraz kwestie powstania długu przed powstaniem małżeństwa. Reasumując, z opisanego stanu faktycznego wynika, że odpowiedzialność Pani męża ogranicza się do jego majątku osobistego a także do wynagrodzenia za pracę, które stanowi co prawda

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Zmiana powództwa podczas trwania procesu sądowego jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami

zł wystąpi z nowym wyższym roszczeniem, jednakże należy pamiętać, że zmiana ta nie może pociągać za sobą zmiany właściwości sądu. Jeżeli obecnie sprawa toczy się w sądzie rejonowym, to co do zasady właściwym jest sąd rejonowy, który orzeka w sprawach

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2009

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

.: służebność osobistą, użytkowanie), wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 298  |  299  |  300  |  301  |  302 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.