Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29317 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

Podpisałem umowę z NFZ ale okazało się, że nie opłaciłem składki w wyznaczonym terminie i umowa została zerwana, jednak nikt mnie o tym nie poinformował i płaciłem składki dalej aż do tego roku będąc przekonanym, że jestem ubezpieczony. W całym tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Pełnoletnie dziecko jest stroną w sprawie o alimenty

Mąż chce ubiegać się o obniżenie kwoty alimentacyjnej na córkę (dziecko nieślubne), która ma 19 lat, kto ma być osobą pozwaną córka, czy matka która do tej pory występowała na rzecz małoletniej córki. Dodam ze z dzieckiem nie jest utrzymywany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Dochodzenie roszczenia z weksla

Posiadam weksel bez protestu dłużnika, na sumę 10.000 zł. W jaki sposób mogę odzyskać pieniądze?

Weksel jeżeli został uzupełniony zawiera termin w jakim powinien być zapłacony przez wystawcę. Weksel może być płatny za okazaniem, w pewien

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

Otrzymanie zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn

spadkobiercy, ani za życia spadkodawcy nie otrzymał darowizny, która może być zaliczona na należny mu zachowek . Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), krąg osób uprawnionych do zachowku jest ograniczony i obejmuje on zstępnych, małżonka oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 marca 2011

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Pracodawca nie przyjął do wiadomości dwukrotnej opinii z biblioteki prawa pracy, która wydała pozytywną dla mnie opinię. Kwestią sporną, której nie uznał pracownik kadrowy placówki przy moim zatrudnieniu był urlop bezpłatny udzielony od 1990 do 1993

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Dłużnik ma obowiazek zwrotu środków zapłaconych wierzycielowi przez poręczyciela

na odzyskanie tych pieniędzy w sadzie i jak się za to zabrać?

Zgodnie z treścią artykułu 518 § 1 pkt. 1 k.c. (kodeksu cywilnego) osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu uiszcza się opłatę sądową stała. Opłata ta uzależniona jest kilku elementów, np. od tego czy orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego, czy przez sąd. Co do zasady będzie to kwota w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W myśl tego artykułu, przepis art. 101 1 § 1 k.p. stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Znaki ostrzegawcze na szklanych drzwiach są wymagane

warunki jakim powinny odpowiadać budynki, reguluje Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 295 Rozporzadzenia, skrzydła drzwiowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2008

Alimenty z odprawy emerytalnej

Pytanie moje dotyczy szczególnego przypadku zasądzonych alimentów na syna. Wyrokiem sądu zostałem zobowiązany do ponoszeniu alimentów w wysokości odpowiadającej 25 % wynagrodzenia za pracę, nie mniej jednak niż 330 zł. Alimenty potrącane były z

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007
« Poprzednia 1 … 288  |  289  |  290  |  291  |  292 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.