Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29280 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

, dochodziło do zawarcia transakcji kupna nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, skutkiem czego przeniesienie własność nie było prawnie skuteczne – odpowiada Tomasz Branecki z Agencji Nieruchomości Jartom ( http://www.jartom.pl ). W

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

Teściowa miała mieszkanie własnościowe, które przepisała za życia na wnuka (syna siostry mojego męża). Prawdopodobnie jest zapis notarialny, że teściowa może mieszkać w tym mieszkaniu do śmierci. Teściowa darowała mieszkanie w zamian za opiekę

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

. Co do zasady na podstawie samej umowy użyczenia, koszty eksploatacji, w tym też koszty opłat np. za telefony, RTV, Internet, nie obciążają żadnej ze stron umowy (chyba że zawarły one odpowiednie zapisy w tym zakresie). Decyzji biorącego do używania

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

wpłatą zaliczki w wysokości jednej piątej wartości sprzedaży. Zakupiłam mieszkanie aktem notarialnym z dnia 15 października 2009 roku, za cenę dwukrotnie wyższą od otrzymanej zaliczki. Czy data nieco wcześniej zakupionego mieszkania, jest definitywna do

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2011

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

postanowił, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nabyte mieszkanie stanowi zatem majątek wspólny małżonków, a jedynie Pani przysługuje uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. w stosunku do członków zarządu

Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna kilka lat temu. Do dnia dzisiejszego nie wszczęto żadnego postępowania w stosunku do zarządu. Czy zobowiązanie członka zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. ulegają przedawnieniu i jak liczyć ten

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Darowizny dokonane na rzecz osób uprawnionych do zachowku zaliczone są na należny im zachowek

jednej osobie, swojej wnuczce, czyniąc ją jedynym spadkobiercą. Moja matka nie była wydziedziczona. Czy w takiej sytuacji moja matka posiada prawo do ubiegania się o zachowek po zmarłej matce, w skutek pominięcia jej w testamencie.

Zgodnie z art. 991

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2008

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia. Pracodawca ma szereg kar dyscyplinujących pracownika i nie każde naruszenie przez pracownika dyscypliny pracy powoduje uprawnienie do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Można doliczyć do zasiedzenia nieruchomości poprzednie samoistne posiadanie przez poprzedników prawnych

W tym roku otrzymałem od rodziców działkę wraz z budynkiem mieszkalnym. Wiele lat temu rodzice otrzymali tą nieruchomość od swoich rodziców, którzy byli jej właścicielami od ok. 1960 roku. Chciałem przystąpić do rozbudowy, ale okazało się, że część

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Orzeczenie o wypłacaniu wynagrodzenia do rąk współmałżonka po ustaniu małżeństwa wymaga uchylenia przez sąd

we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 280  |  281  |  282  |  283  |  284 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.