Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29280 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

Mieszkam w mieszkaniu wraz z byłym mężem. Mieszkanie należy do wojska, gdyż mąż jest zawodowym wojskowym. Po rozwodzie ustalony został podział mieszkania i decyzją każdy z nas ma spłacać część opłat za mieszkanie. Mąż jednak nie płacił, o czym

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Wszyscy członkowie wspólnoty winni ponosić takie same opłaty za korzystanie z elementów wspólnych

woda zimna - wypływa woda stojąca w rurach na odcinku dwóch kondygnacji. Za wodę, która wypływa z mojego kranu zimna, płacę wg takiej samej stawki jak lokatorzy, którzy takich problemów nie mają. Czy mam prawo domagać się obniżenia mi stawki?

W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

pracownik wraził na nią zgodę. W stosunku do oświadczenia pracownika złożonego pracodawcy w zakresie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku za porozumieniem stron, stosowane są ogólne przepisy kodeksu cywilnego, a tym samym takie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

Jestem właścicielką mieszkania, do którego jest przynależny taras o powierzchni ok. 30 m2. Pod tarasem znajduje się pomieszczenie PEC, które jest zalewane podczas opadów deszczu. Taras jest wyłożony płytkami, a także są ustawione donice z kwiatami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

dni temu zawiadomił mnie, że na przeglądzie technicznym diagnosta zauważył ślady ingerencji w pole VIN i odesłał go do domu bez żadnej adnotacji. Natychmiast udałem się do niego i zobaczyłem, że pole numerowe jest mocno wytarte na wskutek dalszego jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Rozwiązanie spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji

Mam pytanie odnośnie likwidacji dwuosobowej spółki jawnej: jakie dokumenty, wnioski powinienem złożyć do KRSu, jak je wypełnić. Spółka w chwili obecnej nie ma żadnych zobowiązań, długów, podpisanych umów ect. W umowie spółki był zapis o likwidacji

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Koszty postępowania sądowego w sprawie o zachowek

2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku wnoszeniu powództwa o zachowek

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 listopada 2009

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu sądowym może nastąpić także wbrew woli wspówłaścicieli

nie wszyscy będą zainteresowani rzetelną ugodą?

Wykupić udziały w przedmiotowej nieruchomości od pozostałych spadkobierców będzie Pan mógł po uregulowaniu stanu prawnego tych udziałów. Odnosząc się jednak do opisanego stanu faktycznego, to należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Wymagania dla miejsc parkingowych

zgody sąsiadów na jego budowę, czy tez wystarczy tylko zgoda gminy, a sąsiedzi nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

byłymi małżonkami nastąpiła rozdzielność majątkowa, a tylko po powstaniu rozdzielności można żądać podziału majątku. Do wniosku należy także załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jest to opłata stała w kwocie 1.000 złotych, chyba że wniosek zawiera

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 264  |  265  |  266  |  267  |  268 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.