Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29317 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

należy wypełnić część C.5, wykreślając pozostałe części. Do wniosku należy załączyć uchwałę wspólników będącą podstawą rozwiązania spółki, dowód wpłaty kwoty 550 zł, z czego 300 zł stanowi opłata sądowa, zaś 250 zł to koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

Po rozwodzie sama spłacam kredyt hipoteczny, który wspólnie zaciągnęliśmy z byłym mężem w trakcie trwania małżeństwa. Raty są bardzo wysokie, więc zwróciłam się do banku o wydłużenie okresu kredytowania. Były mąż działając złośliwie nie chce

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

mieszkania. Kiedy pod koniec ub. roku wyrok się uprawomocnił poinformowałam go, że wymagam, żeby płacił 1/4 czynszu (co miesiąc wyliczam mu należną kwotę). Do tej pory płacił (razem z alimentami), ale w tym miesiącu odmówił. Co muszę zrobić, żeby załatwić to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnego mu spadku, może mieć roszczenie o zachowek

zabudowaniami. Wszyscy korzystają z tego majątku, oprócz mojej żony. Jak mamy dalej postępować aby skorzystać z dziedzictwa jej rodziców, czy mamy założyć sprawę o podział majątku, czy należy sie żonie jakieś pieniądze za wynajem mieszkań w kamienicy lub z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego, jeżeli sami są uprawnieni do zachowku po spadkodawcy

Czy należy mi się zachowek po śmierci ojca, w przypadku kiedy jego mama zapisała w akcie darowizny za swojego życia mieszkanie swojej wnuczce. Czy mogę i w jaki sposób wystąpić o ewentualny zachowek za część ojca?

Jak wynika z treści art. 1002

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Nie sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi rażącą obrazę prawa

uznanie naruszenia właściwych przepisów za rażące, uzależnia się przede wszystkim od znacznego przekroczenia terminu. Mając powyższe na uwadze, naszym zdaniem doszło do przewinienia dyscyplinarnego a tym samym może Pan zawiadomić rzecznika

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Testament nie jest konieczny aby jedyny spadkobierca został powołany do spadku

testamentu jest powołanie do spadku określonych osób bez konieczności ustalania kręgu spadkobierców w sposób ustawowy. Spadkobiercy powoływani są przez testament do spadku np. aby zmienić kolejność ich powołania, czyli zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2013

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

otrzymywania świadczenia z tytułu renty rodzinnej. Brak podstaw do tego, aby za ten okres pobierania nauki miała Pani zwrócić wypłacone przez ZUS świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej. ZUS nie może domagać się więc zwrotu świadczeń za czas nauki w roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

ograniczone poprzez rozporządzeniem majątkiem przez potencjalnego spadkobiercę za życia, gdyż uprawnionemu z mocy prawa przysługuje zachowek, jeżeli został pominięty w powołaniu do spadku. Problemem w tym przypadku może być jednak wartość masy spadkowej, od

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka jako przyczynienie się do utrzymania rodziny

pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do

Słowa kluczowe: rodzinne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 260  |  261  |  262  |  263  |  264 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.