Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

prawnego umowy. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, zawieraną pomiędzy stronami w celu powstania określonego dzieła. Co do zasady zamawiający za dzieło powinien zapłacić wykonawcy po zakończeniu umowy i wydania mu dzieła. Jeżeli strony umówiły się, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Podeszły wiek lub brak środków nie zwalnia dłużnika z długu

sprawa i zobowiązuje go do spłaty kosztu całego odszkodowania wypłaconego rodzinie poszkodowanego. Czy była by możliwość odwołać się czy umorzyć w jakiś sposób ten dług? Czy była by możliwość zrobienia coś w tej sprawie, choćby to żeby zniwelować te

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Dzieciom należy się spadek jeżeli nie są niegodne lub nie zostały wydziedziczone

opiekowałam się mamą do końca jej dni, brat nie ma żadnych pretensji do pieniędzy za sprzedane mieszkanie. Moja siostra natomiast złożyła do sądu wniosek o spadek. Nie wiem o jaki spadek jej chodzi, czy na pewno należy się jej spadek?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2012

Poszukiwanie spadkobierców

, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi — zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Pracodawca nie może portącić swojej należności z wynagrodzeniem za pracę pracownika

Jestem przedsiębiorcą i zatrudniam pracownika, który otrzymał za kilka miesięcy należnego mu wynagrodzenia. Sprawa była sporna, trafiła do sądu i została zawarta ugoda sądowa. Mam jednak problem, bo pracownik ma mi do spłaty znaczną kwotę. Czy mogę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Spadkobierca może domagać się wydania przedmiotów wchodzących w skład spadku

nich mowa. Aktualnie wysłałam dwa wezwania do posiadaczki tych środków o ich zwrot. Nie otrzymałam jednak żadnej odpowiedzi. Co w tej sytuacji należy zrobić.

Jeżeli posiada Pani prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to jest Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2013

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego współmałżonka powoduje, że ewentualna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez tego małżonka ograniczona jest do jego majątku odrębnego oraz określonych składników majątku wspólnego. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

przysługuje prawo do zasiłku. Zgodnie z ust. 1 pkt. 2 zasiłek nie przysługuje gdy bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

lokal mieszkalny. Okres 10 letni odnosi się natomiast do zakazu zbywania oraz wykorzystania na inny cel niż wskazany w art. 68 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy (tj. pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

W 2007 roku zmarła babcia mojej żony. Z tego co wiem moja szwagierka została ustanowiona notarialnie testamentowo spadkobiercą mieszkania i całego majątku swojej babci. Ponadto doszło do rzekomo notarialnego dokonania darowizny mieszkania przed

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 253  |  254  |  255  |  256  |  257 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.