Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

postępowania spadkowego - opłata sądowa wynosi 50 zł za stwierdzenie nabycia spadku. W obu przypadkach koniczne będzie także uiszczenie opłaty sądowej za wpis w księdze wieczystej 200 zł. Jest jednak możliwość zastosowania ulgi - W przypadku nabycia

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Rozszerzenie majątku odrębnego na współmałżonka

formie aktu notarialnego. Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r, określa maksymalną stawkę taksy notarialnej za umowę majątkową małżeńską w wysokości 400 zł netto (należy doliczyć do tego podatek VAT

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

przepisu, osoba która bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne

Słowa kluczowe: tajemnica
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2010

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

zakładzie? Teraz, to mnie na to nie stać, mam małe dochody i to opieka społeczna płaci za ten pobyt. Podkreślam, że przychód ze sprzedaży mieszkania będzie przeznaczony na zakup innego mieszkania, ale to potrwa i przez jakiś czas te pieniądze będą na koncie

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

wyniku powołania do spadku na mocy testamentu, spadkobierca ma możliwość przyjęcia tego spadku lub może go odrzucić. Ponadto w testamencie mogą do spadku być powołane osoby, które nie dożyły otwarcia spadku, a tym samym mimo, że są wymienione w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Prawo określa dopuszczalne poziomy hałasu w strefie zamieszkania

poziomu hałasu z dnia 29 września 2001 roku, ustalone zostały jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałas, które w zależności od pory dnia (pora nocna lub dzienna), wynoszą od kilku do kilkudziesięciu złotych za każdy 1 dB

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

przepisami prawa musi mieć dostęp do drogi publicznej. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel takiej nieruchomości może żądać od właścicieli gruntów

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Rejestracja pojazdu zakupionego poza granicami nie posiadającego nr VIN w dowodzie rejestracyjnym

rejestracyjny potwierdzający własność?

Kwestie rejestracji pojazdów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Zgodnie z Rozporządzeniem w przypadku zgłoszenia do pierwszej

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją

jest pewnego rodzaju „przerwą” w małżeństwie. Opłata sądowa za pozew o rozwód lub o separację wynosi 600 zł. Niezależnie od pozwu o separację czy rozwód – może Pani wnieść odrębne powództwo (bez wnoszenia pozwu o rozwód lub separację) o alimenty na

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie decyzji administracyjnej

stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2006
« Poprzednia 1 … 233  |  234  |  235  |  236  |  237 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.