Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie spadkowe po zmarłym mieszkającym w Anglii

Moja Mama zmarła w listopadzie 2006 roku w Anglii. Zwłoki mamy zostały sprowadzone do Polski, gdzie została pochowana. Po Mamie zostały jakieś niewielkie środki finansowe. Jest nas trójka rodzeństwa, wszyscy pełnoletni. Jak mogę przeprowadzić

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007

Zniesienie współwłasności nieruchomości - ile to kosztuje

zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych, w pozostałych przypadkach opłata stała jest pobierana w kwocie 1000 złotych od wniosku o zniesienie współwłasności. Wniosek taki należałoby złożyć do sądu, w obrębie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Dokumenty niezbędne do dokonania darowizny nieruchomości

opłata wynosi: 120 zł - za pierwszą działkę, budynek lub lokal; 12 zł – za każdą następną działkę, budynek lub lokal. Z punktu widzenia prawa własności najbardziej istotnym dokumentem jest odpis z księgi wieczystej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2011

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

, iż sprawa jest prosta i nie wymaga angażowania adwokata. Nie zażądał także uzasadnienia wyroku. Prawnik w imieniu syna wystąpił z apelacją popełniając błąd w opłacie, co spowodowało jej oddalenie. Za pośrednictwem tego prawnika wystąpiliśmy do sądu z

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007

Prawa autorskie a dozwolony użytek

Chcę dokonać rozszerzenia usług mojej firmy o internetową komercyjną bazę danych. Taki portal miałby polegać na tym, że za określoną opłatą miesięczną użytkownik otrzymywałby dostęp do codziennej gazety w postaci elektronicznej. Moje pytanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Windykacja opłat abonamentu RTV

, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Reasumując, jeżeli opłata została naliczona zgodnie z przepisami ww. ustawy to może Pan wystąpić do KRRiTV z wnioskiem o jej umorzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Wysokość kosztów sądowych

przepisu tego wynika obowiązek uiszczenia opłaty na każdym etapie postepowania sądowego (I i II instancja oraz postępowanie kasacyjne). Wysokość opłat sądowych w sprawach o prawa majątkowe to opłata stosunkow, która wynosi 5% wartości przedmiotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

treść umowy darowizny. Czy należy mi się w tej sytuacji zachowek czy też nie?

Uprawnionym do zachowku przysługują roszczenie o zachowek także względem osób obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

Od prawie dwóch lat mieszkam z córką poza granicami. Wyszłam tu za mąż, urodziłam kolejne dziecko. Moja córka jest wpisana do mojego paszportu, który traci ważność w maju przyszłego roku. Kilka razy pisałam do ojca mojej córki z prośbą o zgodę na

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

zastrzeżono w poręczeniu inaczej. Panu będzie w przypadku zapłaty przysługiwało roszczenie regresowe do dłużnika głównego, za dokonaną na rzecz wierzyciela zapłatę. Może Pan także spróbować w postępowaniu przeciwegzekucyjnym obalić tytuł wykonawczy, wskazując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007
« Poprzednia 1 … 230  |  231  |  232  |  233  |  234 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.