Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29282 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

składanego wniosku (opłata wynosi ok. 197 zł) lub złożyć wniosek bez opłaty, wówczas komornik przyśle wezwanie do uzupełnienia wniosku w postaci wniesienia opłaty. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie podejmie żadnych działań egzekucyjnych. We wniosku o

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Wezwanie do zapłaty - czy należy uregulować kwotę w wezwaniu?

Właśnie dostałem list z wezwaniem do zapłaty od jednej firmy. W wezwaniu tym jest napisane, że w przypadku niedokonania przeze mnie wypłaty w określonym terminie, firma będzie zmuszona przekazać sprawę prawnikowi. Czy rzeczywiście muszę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Zmiana działki z rekreacyjnej na budowlaną

. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: teren ma dostęp do drogi publicznej; istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2007

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C; 7) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

Czy mogę być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyjawienie drugiej osobie danych osobowych osoby trzeciej? Osoba w Internecie, chcąc udowodnić mi, że jest osobą za którą się podaje, podała mi stronę internetową , na której było podane jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście pozew musi zostać opłacony (opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł) albo w znakach sądowych albo przelewem, w tym drugim przypadku należy do pozwu dołączyć kopię uiszczenia

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Droga konieczna

dnia 21.08.1997r. i art. 93 ust. 3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Wysokość wynagrodzenia stanowi informację prawnie chronioną

, którego one dotyczą, a także pracodawca działający poprzez określone osoby. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej niektórzy pracownicy muszą mieć dostęp do informacji o wysokości zarobków innych zatrudnionych osób w firmie. Chodzi tu przede

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 grudnia 2008

Postępowanie spadkowe po zmarłym mieszkającym w Anglii

Moja Mama zmarła w listopadzie 2006 roku w Anglii. Zwłoki mamy zostały sprowadzone do Polski, gdzie została pochowana. Po Mamie zostały jakieś niewielkie środki finansowe. Jest nas trójka rodzeństwa, wszyscy pełnoletni. Jak mogę przeprowadzić

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007

Zniesienie współwłasności nieruchomości - ile to kosztuje

zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych, w pozostałych przypadkach opłata stała jest pobierana w kwocie 1000 złotych od wniosku o zniesienie współwłasności. Wniosek taki należałoby złożyć do sądu, w obrębie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007
« Poprzednia 1 … 229  |  230  |  231  |  232  |  233 … 2929 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.