Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29318 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pan wichrów i powiewów

mężczyznę, który przekroczył magiczną granicę czterdziestu lat przychodzi trudny czas, kiedy zastanawia się, co jeszcze jest przed nim, a co zostawił za sobą. Znajome miejsca i twarze wydobywają niespodziewanie zagrzebane głęboko pod warstwą świadomości

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, akcja
Kategoria: Beletrystyka
Data utworzenia: 1 maja 2011

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

ciężkich w badanych profilach. Na tej podstawie wydzielono 5 typów rozkładu. Autor wyznaczył regionalne tło geochemiczne dla Cd, Cu, Pb i Zn. Stwierdził, że 2/3 badanych prób zawiera koncentracje większe od wielkości uznanych za naturalne. Praca ma

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Nauki ścisłe
Data utworzenia: 1 maja 2011

Równość

konwencjonalnym koncepcjom równego obywatelstwa stawiają feminizm i wielokulturowość. W zakończeniu White zastanawia się, czy równość powinna stać się globalna, oraz analizuje współczesne argumenty za i przeciw trwałej obecności równości w życiu politycznym

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Data utworzenia: 1 maja 2011

Energia w materii czyli... Człowiek

wiernych i lukami, których świadomie nie chcą (lub nie potrafią) zapełnić przedstawiciele Kościoła, a które stają się bezpośrednią przyczyną owych wątpliwości. Strach i niepewność, którymi dotąd sankcjonowano wiarę i za pomocą, których religia przez setki

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Religia
Data utworzenia: 1 maja 2011

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów

Data utworzenia: 1 maja 2011

Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się

-społecznego, narastania zabuŞrzeń zachowania już u tzw. małych dzieci, za jakie niesłusznie uważa się uczniów klas drugich i trzecich. Tekst podoba mi się z wielu względów: duży ładunek wiedzy, syntetyczny charakter opracowania, brak podobnej publikacji w

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Pedagogika
Data utworzenia: 1 maja 2011

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie

prowadzonej przez krakowskich historyków na terytorium Republiki Ukrainy, którzy stawiają sobie za cel pozbieranie nielicznych zachowanych materialnych okruchów dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. W wydawnictwie tym zaplanowane jest opublikowanie setek

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 1 maja 2011

Relatywizm i fundamentalizm

filozofię interpretacji. Owo treściowe zróżnicowanie dobrze oddaje moje nieco eklektyczne zainteresowania naukowe i publicystyczne. Nie lubię specjalizacji i uważam ją za zgubną dla współczesnej humanistyki, dlatego staram się pisać po prostu o tym, co w

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 1 maja 2011

Globalna sprawiedliwość

Globalna sprawiedliwość stała się jedną z najbardziej palących kwestii naszych czasów. Kiedy połowa światowej populacji żyje za mniej niż dwa dolary dziennie, rośnie potrzeba demokracji, rozwoju i bezpieczeństwa dla wszystkich. Jon Mandle bada

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Data utworzenia: 1 maja 2011

Teza Churcha Kontekst historyczno-filozoficzny

strukturę. W kolejnym rozdziale zajmuję się dwoma kluczowymi dla rozumienia Tezy Churcha zagadnieniami: teorią pojęć oraz pojęciem podmiotu. Część drugą kończy prezentacja i ocena różnego typu argumentów za Tezą Churcha.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Data utworzenia: 1 maja 2011
« Poprzednia 1 … 2305  |  2306  |  2307  |  2308  |  2309 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.