Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29275 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

przypadku). Dlatego też zachowanie opisane przez Pana było bezprawne. Przysługują Panu roszczenie o naprawienie szkody majątkowej (jeśli doszło do wyrządzenia szkody w Pana majątku) jak również o zadośćuczynieniu (poprzez np. zapłatę sumy pieniężnej) za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Podatek od sprzedaży mieszkania

uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Poszukiwanie majątku spadkowego

szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzania spisu inwentarza z dnia 1 października 1991 roku. Za spis inwentarza pobierana jest opłata w wysokości 10 procent miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obecnie komornik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

została opłata za ochronę która dotychczas była osobnym elementem opłat z tytułu najmu. W sumie stawka za 1m2 została podniesiona o 25%. Czy zmiana cytowanej ustawy jest podstawą do podniesienia czynszu. Czy powinienem otrzymać kalkulację podwyżki

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

małżeństwo). Jeżeli nie zachodzą przesłanki do unieważnienia małżeństwa, małżeństwo może być rozwiązane przez rozwód, ew. śmierć jednego z małżonków (lub uznanie za zmarłego). Należy zaznaczyć, że porzucenie rodziny czy też długotrwała

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości

nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Niska temperatura w wynajmowanym mieszkaniu

na piśmie wezwać go dokonania niezbędnych napraw, aby lokal nadawał się zgodnie z właściwymi przepisami do pobytu w nim ludzi. Jednocześnie można w takim piśmie zażądać, odpowiedniego zmniejszenia czynszu za okres, w jakim lokal mieszkalny nie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2010

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

jakie warunki techniczne muszą być spełnione aby lokal mógł być uznany za lokal mieszkalny (służący do pobytu ludzi). Oczywiście z uwagi na fakt, iż właścicielem przedmiotowego lokalu jest gmina, wszelkie działania związane z wyodrębnieniem

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011

Samowola budowlana

. Dowiedziałem się o tym dopiero jak założyłem drzwi garażowe. Starałem się wybrnąć z tego problemu poprzez zgłoszenie do starostwa powiatowego zmiany sposobu użytkowania budynku ze stajni na garaż. Niestety starostwo nie wyraziło na to zgody. Co mi grozi ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 226  |  227  |  228  |  229  |  230 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.