Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29317 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie poręczyciela spłacającego długi za dłużnika

Byłem poręczycielem kredytu, który spłaciłem w całości za kredytobiorcę. Drugi poręczyciel był niewypłacalny i całe obciążenie z tytułu kredytu spoczęło na mnie. Po spłaceniu kredytu wraz z odsetkami wystąpiłem do sądu o wydanie nakazu zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2007

Zwrot prawa jazdy po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wpis do rejestru skazanych

zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. W przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 roku, w sprawie wydawania uprawnień do kierowania

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

przypadku). Dlatego też zachowanie opisane przez Pana było bezprawne. Przysługują Panu roszczenie o naprawienie szkody majątkowej (jeśli doszło do wyrządzenia szkody w Pana majątku) jak również o zadośćuczynieniu (poprzez np. zapłatę sumy pieniężnej) za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Podatek od sprzedaży mieszkania

uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Poszukiwanie majątku spadkowego

szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzania spisu inwentarza z dnia 1 października 1991 roku. Za spis inwentarza pobierana jest opłata w wysokości 10 procent miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obecnie komornik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

została opłata za ochronę która dotychczas była osobnym elementem opłat z tytułu najmu. W sumie stawka za 1m2 została podniesiona o 25%. Czy zmiana cytowanej ustawy jest podstawą do podniesienia czynszu. Czy powinienem otrzymać kalkulację podwyżki

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

małżeństwo). Jeżeli nie zachodzą przesłanki do unieważnienia małżeństwa, małżeństwo może być rozwiązane przez rozwód, ew. śmierć jednego z małżonków (lub uznanie za zmarłego). Należy zaznaczyć, że porzucenie rodziny czy też długotrwała

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Niska temperatura w wynajmowanym mieszkaniu

na piśmie wezwać go dokonania niezbędnych napraw, aby lokal nadawał się zgodnie z właściwymi przepisami do pobytu w nim ludzi. Jednocześnie można w takim piśmie zażądać, odpowiedniego zmniejszenia czynszu za okres, w jakim lokal mieszkalny nie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2010

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

jakie warunki techniczne muszą być spełnione aby lokal mógł być uznany za lokal mieszkalny (służący do pobytu ludzi). Oczywiście z uwagi na fakt, iż właścicielem przedmiotowego lokalu jest gmina, wszelkie działania związane z wyodrębnieniem

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 226  |  227  |  228  |  229  |  230 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.