Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29327 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

wydany dokument warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wystąpiłam do archiwum o wystawienie duplikatu, obawiam sie jednak że go nie otrzymam. Obecnie otrzymałam decyzje o rozbiórce, gdyż budynek samowoli jako gospodarczy jest nie zgodny z obecnym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

współwłasności) wynosi 1.000 zł, chyba że zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, wówczas pobiera się opłatę w kwocie 600 zł. Czyli co do zasady, minimalna opłata sądowa w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wynosić może 50 zł (za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Postępowanie z wekslem in blanco

opłata stała (w postępowaniu zwykłym) wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Koszty nadania klauzuli wykonalności to zasadniczo 6 zł (w zależności od ilości stron nakazu - wielokrotność tej kwoty, gdyż opłata pobierana jest za każdą stronę). Z takim nakazem

Słowa kluczowe: weksel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2007

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

przelewu) lub zeznania świadków. W razie braku innych dowodów sąd może również przesłuchać strony na okoliczności wskazane w pozwie. Opłata sądowa od takiego pozwu co do zasady wyniesie 5% wartości przedmiotu sporu, czyli w opisanym stanie faktycznym 1.500

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Przedawnienie roszczeń ZUS

lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2008

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi

projektowanych. Oznacza to, że właściciel działki traci np. 0,12 ha swojej nieruchomości. Musi odsunąć sie np. z płotem. Proszę o wyjaśnienie, do kiedy właściciel nieruchomości może żądać rekompensaty za zajecie nieruchomości pod drogi publiczne. Do kogo należy

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Podział nieruchomości musi uwzględniać drogi wewnętrzne

ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Co należy do spadku

spadkodawcy). Za spis inwentarza pobierana jest opłata w wysokości 10 procent miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obecnie komornik pobiera 227,54 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Komornik ustali, które rzeczy powinny być wciągnięte do spisu inwentarza

Słowa kluczowe: komornik, masa spadkowa, scheda, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Komornik pobiera w egzekucji świadczeń pieniężnych od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15%

W zajęciu wynagrodzenia za pracę komornik potrąca mi z pensji 350,00 zł jako alimenty bieżące i 54,50 zł opłaty. Czy jest to opłata stała i musi być potrącana co miesiąc? Czy mogę jej nie płacić i odwołać się do sądu w celu jej zaprzestania

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 220  |  221  |  222  |  223  |  224 … 2933 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.