Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29275 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Historia kar cielesnych

się, skutkowałby uduszeniem. Uważane za najwcześniejsze świadectwo kary, malowidła te pokazują, że kara istnieje tak samo długo jak społeczność ludzka. Dla celów tej książki kara będzie rozumiana jako sankcja nakładana przez państwo na winowajcę

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Historia
Data utworzenia: 1 maja 2011

Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej

Książka poświęcona została problematyce odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, za szkody wyrządzone przez jej instytucje oraz funkcjonariuszy. Autorka analizuje przesłanki odpowiedzialności pozaumownej opartej na zasadzie winy (bezprawność

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 1 maja 2011

Wykroczenia drogowe Komentarz

wątpliwości interpretacyjne, w komentarzu dokonano kompleksowej analizy znamion wykroczeń oraz omówiono kary i środki karne, które mogą być za nie orzeczone. Zwrócono uwagę na niejasności przepisów i problemy wywołujące kontrowersje, wskazując właściwą ich

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Einstein Wielkie Biografie

Seria Wielkie Biografie prezentuje postacie, które na stałe zapisały się na kartach historii i których losy – zarówno prywatne jak i zawodowe – warto poznać. Albert Einstein już za życia stał się symbolem XX stulecia. Laureat Nagrody Nobla w

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Biografia
Data utworzenia: 6 lutego 2012

Kodeks karny Komentarz

kodeksie karnym, w tym m.in. dotyczące odpowiedzialności za naruszanie praw pracownika, a także za działania mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sadowego polegające na uszczupleniu swojego majątku. Opracowanie obejmuje - poza wcześniej

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 12 lutego 2013

Rozliczanie wynagrodzeń w 2013 roku z ewidencją księgową

szczegółowo omówiono m.in.: zasady obliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, chorobowego, urlopowego, wynagrodzenia za przestój, listę płac jak ją tworzyć i prawidłowo obliczyć poszczególne składniki

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 15 lutego 2013

Ryzyko w działalności bankowej Nowe spojrzenie po kryzysie

polityka prezydentów USA – Billa Clintona i George’a W. Busha – wyrównywania szans najbiedniejszych grup społecznych, często sprowadzająca się do rozdawnictwa kredytów. Z drugiej zaś system motywacyjny oraz system wynagradzania kadry menedżerskiej

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 31 sierpnia 2011

Teo­ria pie­nią­dza i kre­dytu

jest two­rem ide­alne. Warto jed­nak zauwa­żyć, para­fra­zu­jąc słowa Chur­chilla, że stan­dard złota jest naj­gor­szą formą sys­temu pie­nięż­nego, jeśli nie liczyć wszyst­kich innych, któ­rych od czasu do czasu próbowano. Warto też za Mise­sem

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Data utworzenia: 25 kwietnia 2012

Jak jeść Przewodnik konsumenta

, jednak mimo to traktujemy je bardzo pobłażliwie, co odbija się zarówno na naszym zdrowiu jak i tuszy. Michael Pollan próbuje na wielkiej żywieniowej autostradzie pokazać nam zarówno światło zielone, żółte, jak i czerwone. Ostrzega oraz zachęca do

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 1 maja 2011

Psychologia sprzedaży nieruchomości

się z wykonywania swojego zawodu potrzebuje klientów, którzy zapłacą za jego usługę. Oznacza to, że punktem wyjścia są dla niego relacje z klientami oraz innymi ludźmi, z którymi pośrednik stale współpracuje. Chcąc osiągnąć cel w postaci zbudowania

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 1 maja 2011
« Poprzednia 1 … 2173  |  2174  |  2175  |  2176  |  2177 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.