Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29280 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa

roku o gospodarce nieruchomościami z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie

Słowa kluczowe: nieruchomość, wywłaszczenie
Data utworzenia: 9 grudnia 2008

Zażalenie na postanowienie sądu opiekuńczego

wymienione postanowienie powstało zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, które Sąd Okręgowy we W. przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, zażalenie
Data utworzenia: 15 lutego 2009

Zasady przechodzenia na emeryturę nauczycieli przedszkoli niepublicznych

zgodności art. 91b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b przepis ten wyłącza stosowanie art. 88 ust. 1 tej ustawy do nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

Słowa kluczowe: emerytura
Data utworzenia: 23 kwietnia 2009

Karuzela podatkowa

prowadzonymi na terenie całego kraju na szeroką skalę kontrolami skarbowymi, w związku z ujawnionym nadużyciem w podatku VAT na łączną kwotę, co najmniej, 79 mln zł - z tytułu wprowadzenia do obrotu prawnego faktur w kwocie 439 mln zł, dokumentujących czynności

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat
Data utworzenia: 6 maja 2009

Zarządzanie współwłasnością

zarządzał nieruchomością do dnia 1 września 2005 r. na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez pięciu współwłaścicieli legitymujących się łącznie 13/32 części udziałów w nieruchomości. W dniu wniesienia skargi zarządca nieruchomości legitymował się

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2009

Która wersja językowa ma być podstawą wykładni dokumentów i umów?

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim jest teraz w Sejmie. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r. (sygn. akt K 38/04

Słowa kluczowe: konsument
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 10 czerwca 2009

Praca we Francji

. Przyszły pracownik powinien dołączyć do wniosku poświadczenie zatrudnienia podpisane przez pracodawcę, określające między innymi przewidywany okres zatrudnienia.

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Bez adwokata ani rusz!

wskazano nieuzupełnienie braków formalnych wniosku polegających na wskazaniu konkretnego przedmiotu sprawy administracyjnej objętej sporem kompetencyjnym. M. G. w piśmie z dnia 6 lutego 2009 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przyznanie

Data utworzenia: 14 września 2009

Kredyt studencki

Marzysz o podjęciu studiów, ale brak ci funduszy? Nic prostszego, możesz przecież zdecydować się na kredyt studencki. Jest to produkt banków komercyjnych z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Tego typu forma wsparcia finansowego pozwala na

Słowa kluczowe: kredyt
Data utworzenia: 5 października 2009

Wydłużenie okresów przedawnienia karalności czynów

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku.

Słowa kluczowe: przedawnienie karalności
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009
« Poprzednia 1 … 1749  |  1750  |  1751  |  1752  |  1753 … 2928 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.