Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29282 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koncentracja przedsiębiorców

przekracza równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro na terytorium Polski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprawniony jest do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć, a nawet blokowania transakcji, które mogą trwale zakłócić konkurencję na

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 października 2009

Jak założyć związek zawodowy

organizacja pracowników, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych

Słowa kluczowe: związek zawodowy
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 października 2009

Zastaw rejestrowy

Życie wykształciło dla potrzeb obrotu gospodarczego szczególną postać zastawu, którego powstanie nie było związane z koniecznością wydania przedmiotu zastawu. Zamiast tego wymagano jedynie wpisania zastawu do specjalnego rejestru, stąd nazwa

Słowa kluczowe: zastaw, zastaw rejestrowy
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Ustawowa definicja deportacji

kwestii zgodności art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z art. 2 oraz

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 16 grudnia 2009

Bezpośrednia sprzedaż produktów pszczelich

Dzienniku Ustaw. W projekcie nowelizacji zostały zawarte liczne zmiany sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim ułatwiających eksport produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski do państw trzecich oraz umożliwiających wzrost produkcji i

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Przeprowadzenie dowodu na odległość

organizacyjnego i wskazanie rodzaju urządzeń i środków technicznych koniecznych do przeprowadzania dowodu na odległość. Ponadto określenie sposobu korzystania z urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość oraz sposobu

Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Bezpieczeństwo osób przebywających w zakładach karnych.

projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez między innymi ograniczenie możliwości dostępu do nich osób trzecich, a także zintensyfikowanie kontroli ich zachowania

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Funkcjonowanie warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze

dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ustanawia okres przejściowy - jednego roku - na przystosowanie całego sektora do rozwiązań zawartych w nowych regulacjach, co oznacza, że proces

Słowa kluczowe: finanse publiczne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Odwrócony kredyt hipoteczny

Resort Finansów przygotował projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Nowe rozwiązanie, szeroko stosowane w innych krajach, pozwoli starszym osobom na uzyskanie w bezpieczny sposób dodatkowych środków finansowych. Propozycje

Słowa kluczowe: hipoteka, kredyt
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Kwalifikacja urządzeń reklamowych jako budowli

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjnego w wyroku z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt II OSK 249/09) orzekł, że budowa urządzeń reklamowych wolno

Data utworzenia: 18 maja 2010
« Poprzednia 1 … 1736  |  1737  |  1738  |  1739  |  1740 … 2929 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.