Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopłata+za+dostęp+do+infrastruktury+światłowodowej
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29319 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dogodne dla przedsiębiorstw zmiany w Kodeksie spółek handlowych

wymogi co do formy umowy spółki partnerskiej. Zmienione przepisy ograniczają także odpowiedzialność wspólników w razie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Ponadto, znowelizowany kodeks zakłada szereg innych

Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Dokumenty paszportowe

danych biometrycznych w postaci odcisków palców do ewidencji paszportowych. Prawo unijne – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. – stwierdza, iż dane biometryczne w postaci odcisków palców powinny być umieszczane w paszportach i

Data utworzenia: 12 marca 2009

Ratownictwo medyczne - centrów urazowych

leczenie w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu zaopatrującym mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, przyczyniając się do zmniejszenia powikłań, a także do obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego. Centra urazowe stanowić będą również

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 14 marca 2009

Badania lekarskie prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej

Badania lekarskie prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, należą do kategorii przedsięwzięć ogólnopaństwowych służących potrzebom obronności państwa. Prowadzone są corocznie przez ok. 400 powiatowych i 16 wojewódzkich komisji lekarskich, które

Słowa kluczowe: służba wojskowa
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 lipca 2009

Mylna kampania

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, iż hasło reklamowe: „Informujemy, że decyzją zarządu spółki Żabka Polska… zamykamy żabki” wprowadzało konsumentów w błąd. Spółka musi zapłacić ponad 1,5 mln zł kary. Sprzedawcy zachęcają do

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 sierpnia 2009

Aby móc złożyć skargę, trzeba mieć interes prawny

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, w którym należąca do nich nieruchomość zaliczona została do terenów o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Zmiana przeznaczenia nieruchomości skarżących w miejscowym

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 10 września 2009

Monitorowanie miejsc publicznych

na sytuację straży gminnych, innych pracowników straży oraz na osoby obserwowane i rejestrowane. Wejście w życie przepisów tego rozporządzenia ma spowodować, że znaczna liczba strażników nie będzie musiała być zatrudniona tylko i wyłącznie do obsługi

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Zasiłek macierzyński z KRUS

dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, pod warunkiem, że w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS - na

Słowa kluczowe: urlop macierzyński
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Nowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi

przepisów o rzeczach znalezionych do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych. W szczególności bowiem w aktualnym systemie konstytucyjnym można mieć uzasadnione wątpliwości co do poprawności konstrukcji nabycia własności przez znalazcę jako niezależnego

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian

potrzebują dodatkowego wsparcia. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie Prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zainicjował dodatkową pomoc, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Słowa kluczowe: niepełnosprawni
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 30 maja 2010
« Poprzednia 1 … 1703  |  1704  |  1705  |  1706  |  1707 … 2932 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.