Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaokres składkowy
 
Wyszukiwana fraza:

okres składkowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 37 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

eksportowego i usług związanych z eksportem (jednolity tekst: Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.). Reasumując, pomimo, iż nasze stanowisko jest takie, iż nie jest to okres składkowy, to aby ustalić to precyzyjnie konieczne byłoby zapoznanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

. 1118 z późn. Zm. ) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki (art. 57 ust. 1 ustawy): 1) jest niezdolny do pracy; 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; 3) niezdolność do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu

Orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS przyznano mi rentę (całkowita niezdolność do pracy). Decyzją odmówiono prawa do renty z powodu braku stażu pracy. Nie spełniam w ocenie ZUS wymaganego 5-letniego okresu składkowego w ostatnim 10-leciu. Czy mogę się odwołać od tej decyzji?

W tym celu musi Pan wnieść do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń…

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2013

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

nie osiągnęły standardowego wieku emerytalnego (60 lat) mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku: kobieta – 55 lat, a mężczyzna – 60 lat, jeżeli posiadają co najmniej 20- lub 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Z możliwości przyznania emerytury

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Renta z tytułu niezdolności do pracy

łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (są to ustawowo określone okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Już wiemy jakie mają być emerytury

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zgodnie z projektem od 2013 roku stopniowo będzie zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn – docelowo mamy pracować do…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 kwietnia 2012

Świadczenia kompensacyjne

23 listopada 2012r. Sejm odrzucił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009r., Nr 97, poz. 800 ze zm.). Projekt został przygotowany przez SLD i zakładał rozszerzenie grupy uprawnionych do tego świadczenia o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy oraz nauczycieli z poradni…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Emerytura częściowa

Reforma emerytalna, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013r. wprowadziła nowe świadczenie, tzw. emeryturę częściową. Taką emeryturę mogą otrzymać osoby, które z jakiś powodów (np. złego stanu zdrowia, czy braku pracy) nie mogą pracować do 67 roku życia. Jest to jednak świadczenie okrojone a do jego otrzymania konieczne jest spełnienie…

Data utworzenia: 3 stycznia 2013

Wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pełniących czynną służbę w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 roku

W dniu 24 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą emerytury, kapitału początkowego i wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pełniących czynną służbę w Wojsku Polskim przed 1 stycznia 1999 r. Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie był art. 174 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 lipca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.