Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaogólne warunki ubezpieczenia OWU
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

zakresem ubezpieczenia oraz zasadami wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Mój samochód” MTU. Obecnie OWU obowiązują od dnia 01 czerwca 2012 roku, zatwierdzone uchwałą nr 04/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość. Reasumując winna Pani zapoznać się szczegółowo z zawartą umową oraz OWU. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

zmniejszenia udziału własnego np. do 10% - 20%?

Podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem jest zawarta umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy. Jest to zgodne z art…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2007

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

. (kodeksu cywilnego), w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2004 roku, sygn. akt I CK 471/03, stwierdzając, że ogólne warunki ubezpieczenia powinny być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

ubezpieczenia a także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które stanową integralną część umowy , a także właściwe przepisy prawa. W myśl art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Ubezpieczenia dla amatorów „białego szaleństwa”

ubezpieczenia tylko dla narciarzy a w innych można się ubezpieczyć samemu dobierając odpowiednie warianty ubezpieczeń turystycznych. Są oferty skierowane dla osób kochających polskie góry, jak również i dla tych, którzy częściej wybierają wyjazdy zagraniczne.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2011

Niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia w umowie ubezpieczenia

Na wstępie należy podkreślić, że umowa ubezpieczenia określana jest powszechnie jako umowa najwyższego zaufania, tym samym od stron umowy wymaga się przede wszystkim wyjątkowej lojalności w wykonywaniu zawartej umowy ubezpieczenia. Dodatkowo rola

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2013

A Twoje rzeczy w garażu są ubezpieczone?

Niestety, w niektórych sytuacjach potwierdza się znane przysłowie, że „szewc bez butów chodzi”… jednym słowem przyszedł czas, aby napisać coś na przykładzie własnym.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.