Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodszkodowanie+z+PZU
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

odszkodowanie+z+PZU

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31497 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opis i oszacowanie

z nieruchomości przez dłużnika; 7) oszacowanie z podaniem jego podstaw; 8) zgłoszone prawa do nieruchomości; 9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości. art. 947 k.p.c.

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, nieruchomość, opis
Data utworzenia: 14 marca 2011

Pozarolnicza działalność gospodarcza

) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł

Data utworzenia: 15 marca 2011

Przychody ze stosunku pracy

finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z

Data utworzenia: 15 marca 2011

Budowla

Każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem

Data utworzenia: 18 sierpnia 2011

Fundusze hedgingowe

inwestujące wyłącznie w wystandaryzowane kontrakty terminowe. Z uwagi na niską korelację z sytuacją na rynku akcji, właściwie dobrany fundusz managed futures powinien obniżyć ryzyko całego portfela.

Słowa kluczowe: urządzenie mobilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Alternatywny system obrotu

systemu, zgodnie z określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w

Słowa kluczowe: akcje, ASO, giełda, instrumenty finansowe
Data utworzenia: 25 września 2011

Medyczne czynności ratunkowe

) zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego- zwane dalej „jednostkami systemu” , na których świadczenia z dysponentami jednostek zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie

Data utworzenia: 24 listopada 2011

Obszar morski

polski obszar morski w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej tj" Art. 2. 1. Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: 1) morskie wody wewnętrzne

Data utworzenia: 20 grudnia 2011

Zakres działania zgromadzenia izby adwokackiej

okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej, 3) uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby, 4) 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej

Data utworzenia: 13 lutego 2012

Radca prawny

prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie

Data utworzenia: 15 lutego 2012
« Poprzednia 1 … 208  |  209  |  210  |  211  |  212 … 3150 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.