Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodszkodowanie+z+PZU
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

odszkodowanie+z+PZU

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31497 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zażalenie na postanowienie sądu opiekuńczego

W toku rozpoznawanie sprawy z wniosku Erwina H. o zmianę orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku rozwodowym, Sąd Rejonowy w Ś. postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. zarządził „na czas toczącego się postępowania, na

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, zażalenie
Data utworzenia: 15 lutego 2009

Nadpłata podatku od towarów i usług

spółki cywilnej będącej podatnikiem podatku od towarów i usług. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 75 par. 2 pkt 1 lit. b i par. 3 oraz art. 81 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa

Słowa kluczowe: podatek
Data utworzenia: 11 marca 2009

Wolontariat - co i jak załatwiać?

, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła definicję wolontariusza, zgodnie z którą jest to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia

Data utworzenia: 30 marca 2009

Usługi medyczne dla małżonka/partnera cudzoziemca w Polsce

wykupi komercyjną polisę ubezpieczeniową uprawniającą do świadczeń zgodnie z ogólnymi warunkami umów dołączonymi do polisy. Jeżeli osoba posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez instytucję ubezpieczeniową kraju, w którym

Data utworzenia: 27 kwietnia 2009

Karuzela podatkowa

prowadzonymi na terenie całego kraju na szeroką skalę kontrolami skarbowymi, w związku z ujawnionym nadużyciem w podatku VAT na łączną kwotę, co najmniej, 79 mln zł - z tytułu wprowadzenia do obrotu prawnego faktur w kwocie 439 mln zł, dokumentujących czynności

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat
Data utworzenia: 6 maja 2009

Kwalifikacja wojskowa 2009

Stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony

Słowa kluczowe: służba wojskowa
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 maja 2009

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium

sprawie udzielenia absolutorium. Skład sędziowski TK rozstrzygał w sprawie zgodności art. 422 par. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych - w zakresie w jakim pozbawia odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej prawa do

Słowa kluczowe: spółka akcyjna
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2009

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników

. Tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r. Określa ono warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły programów nauczania. Podręczniki

Słowa kluczowe: edukacja
Data utworzenia: 15 czerwca 2009

Zanim wyjedziesz pracować do Belgii

, gdy nie jest możliwe znalezienie na belgijskim rynku pracy pracownika, który w rozsądnym terminie może objąć dane stanowisko, nawet po poddaniu go odpowiedniemu przeszkoleniu. Pracodawca winien wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zatrudnienie

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 czerwca 2009

Praca we Francji

Polskę i Francję łączą dwie umowy o zatrudnieniu: w sprawie wymiany stażystów zawodowych z 1990 r. oraz o zatrudnieniu we Francji polskich pracowników sezonowych z 1992 r. Aby móc legalnie pracować we Francji, trzeba posiadać kartę pobytu i

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 1371  |  1372  |  1373  |  1374  |  1375 … 3150 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.