Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodsetki za zwłokę
 
Wyszukiwana fraza:

odsetki za zwłokę

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 130 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

świadczenia, a zobowiązany uchylił się od tego obowiązku (czyli od chwili wskazanej w wezwaniu do zapłaty). Od tego momentu uprawniony może żądać oprócz zwrotu świadczenia zapłaty także odsetek za zwłokę. Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Odsetki od podwyższonych alimentów

żona domaga się zapłaty podwyższenia za cały miesiąc, czy ma rację? Podwyższone alimenty płacę od ogłoszenia wyroku, ale kwotę wyrównania zapłaciłem z opóźnieniem (po rozpatrzeniu przez Sąd odwołania od wyroku) wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Przedawnienie odsetek od należności głównej

, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Naszym zdaniem opartym na powyższym przepisie, a także na podstawie Wyroku Sądu Najwyższego z dna 24.07.1974 roku, syg. akt III CRN 146/74, odsetki za zwłokę

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

tylko zapis ogólny o zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Czy jestem zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od kwoty, która nie została przeze mnie nigdy zapłacona a umowa została rozwiązana?

Zgodnie z art. 359 § 1 k.c. odsetki od sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

niepobranych należności takich jak odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek; koszty postępowania egzekucyjnego. Również odpowiedzialność ta nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

), których spółka jako płatnik nie pobrała, a także te, które co prawda pobrała, lecz nie wpłaciła do urzędu skarbowego, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki VAT naliczonego oraz oprocentowanie tych

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Przedawnienie roszczeń ZUS

lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2008

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli w umowie nie została oznaczona stopa odsetek za opóźnienie (odsetki umowne), należą się odsetki ustawowe. Ponadto

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Rozliczenie podatku po czasie

uszczuplenie. Ponadto w przypadku, gdy podatnik miał dokonać wpłaty należnego podatku, od kwoty zaległości urząd skarbowy nalicza odsetki za zwłokę. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Roszczenie stwierdzone wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat 10

komornika w ciągu całego okresu przedawnienia, a w tym czasie naliczne mogą być odsetki za zwłokę, które w rezultacie mogą przewyższać wartość świadczenia głównego. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.