Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodsetki umowne
 
Wyszukiwana fraza:

odsetki umowne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 35 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki

prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

opóźnienia. Odsetki mogą być w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (odsetki umowne), a jeżeli w umowie nie zastrzeżono wysokości odsetek należą się odsetki ustawowe. Należy pamiętać, że od lutego 2006 roku obowiązuje tzw

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Zobowiązanie umowne a zmiany kształtujące ten stosunek prawny

odsetek ustawowych w przypadku nieterminowej wpłaty którejś z wpłat. Początkowo wpłaty dokonywane były terminowo, a później już w różnych terminach i wysokościach, które bank księgował według swojego uznania na odsetki lub kapitał. W 2005 roku podpisano

Słowa kluczowe: długi, odsetki, ugoda, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

określonych w umowie, należą się te odsetki umowne. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Odsetki za opóźnienie w zapłacie

Ile wynoszą odsetki za każdy dzień opóźnienia z zapłatą czynszu?

Zgodnie z art. 359 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Reasumując, jeżeli w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli w umowie nie została oznaczona stopa odsetek za opóźnienie (odsetki umowne), należą się odsetki ustawowe. Ponadto

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

przewidywała odsetki umowne w wysokości 10% rocznie, jeżeli kupujący nie zapłaci w terminie. Sprzedawca w październiku b. roku zawiadomił rzecznika dyscypliny finansów publicznych o zadłużeniu i odsetkach umownych 75tys. zł. z prośbą o ukaranie instytucji za

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

podpisu (śmierć świadka). Czy mogę zakwestionować ten dowód w inny sposób? Istotą dowodu powoda w postaci wezwania do zapłaty jest data, od której mogą być liczone odsetki umowne. Czy jest coś takiego jak data pewna. Różnica pomiędzy datą na tym

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Odsetki od odsetek

Zgodnie z treścią art. 359 Kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.