Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodsetki od odsetek
Wyszukiwana fraza:

odsetki od odsetek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 237 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nota odsetkowa

RTF PDF

Wzór dokumentu - Nota odsetkowa

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, nota odsetkowa, odsetki
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Zakaz anatocyzmu

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Odsetki

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

Czy przedawniły sie odsetki od sprzedaży za towar w działalności gospodarczej? Terminy zapłaty faktur dotyczył roku 2000 i 2001. W roku 2001 wierzyciel otrzymał sądowy nakaz zapłaty i skierował go do komornika. Wpłaciłem już większą część kwoty z

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

pełni samodzielnym roszczeniem i ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 118 k.c. Na tej podstawie hurtownia domaga się od Państwa odsetek za okres, o którym Pan piszę. Mając powyższe na uwadze, korzystniej będzie zapłacić odsetki, niż narazić się

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

tylko zapis ogólny o zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Czy jestem zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od kwoty, która nie została przeze mnie nigdy zapłacona a umowa została rozwiązana?

Zgodnie z art. 359 § 1 k.c. odsetki od sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

przewidziały, że pożyczka będzie oprocentowana, w takim przypadku odsetki od tej pożyczki nie są należne. Pożyczkodawca może jedynie żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie. W myśl art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

pieniężnego ma zawsze prawo domagać odsetek. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. W opisanym zatem stanie faktycznym, nawet jeżeli dłużnik spełnił świadczenie, to za okres od czasu jego wymagalności

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Żądając zwrotu świadczenia pienieznego można żądać także odsetek i naprawienia szkody

O co można wnosić do sądu , jeżeli chcemy zwrotu udzielonych pożyczek, np. odsetek, zabezpieczenia komorniczego na majątku zobowiązanego?

W sprawach o roszczenia pieniężne strona powodowa może przede wszystkim wnosić o zasądzenie od pozwanego

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Odsetki od należności przeterminowanych

zakazu do wydłużenia terminu płatności na fakturach. Co do odsetek to nalicza się je od daty zwłoki do dnia zapłaty, przy czym odsetki co do zasady ulegają przedawnieniu w okresie dwóch lat (przedawnienie może zostać przerwane w pewnych

Słowa kluczowe: odsetki, roszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 24 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.