Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodsetki od odsetek
Wyszukiwana fraza:

odsetki od odsetek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 237 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

odsetek z tej nieruchomości – w tym zakresie jeżeli odsetki uległy przedawnieniu, wierzyciel nie może żądać ich zaspokojenia z nieruchomości. Przepisy te dotyczą w zasadzie hipoteki umownej zwykłej, jednakże przepisy naszym zdaniem należy stosować także

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Podeszły wiek lub brak środków nie zwalnia dłużnika z długu

odsetki. Powinno być jakieś prawo zwalniające osoby w starszym wieku, bezrobotne i bez prawa do zasiłku, bez praktycznie żadnych środków do życia, na umorzenie tych zaległości albo w jakiś sposób na ich odwołanie.

Niestety nie ma przepisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. Przepisy zasadniczo dopuszczają możliwość odstępstwa od powyższej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

roku komornik przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i do tej kwoty zostały jeszcze dopisane odsetki w wysokości prawie 2,5 tys. zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji w wysokości 3 tys. zł i opłata egzekucyjna w wysokości prawie 2 tys. zł

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Roszczenia za nieterminowy zwrot książek

wstrząśnięta byłam wysokością kary za przetrzymanie książek. Biblioteka naliczyła mi 600 zł kary. Mam w związku z powyższym pytanie czy kara pieniężna nie powinna ulec już przedawnieniu? Jakie są zasady przedawnień? Czy liczy się od momentu wypożyczenia książki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

uposażenia i innych należności, o których mowa w art. 73, żołnierzowi zawodowemu przysługują odsetki ustawowe od dnia, w którym uposażenie lub inna należność pieniężna stały się wymagalne. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości

były z ewentualnym remontem, modernizacją itp. Powyższy przepis stanowi zamknięty katalog kosztów, co oznacza, że podatnik nie może od przychodu odliczyć innych kosztów, w szczególności kosztów takich nie stanowią zapłacone prowizję i odsetki od

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2010
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 24 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.