Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodsetki od odsetek
Wyszukiwana fraza:

odsetki od odsetek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 237 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki od podwyższonych alimentów

dnia ogłoszenia wyroku do dnia zapłaty. Teraz była żona domaga się zapłaty odsetek. Ja policzyłem odsetki od całej kwoty wyrównania od dnia wyroku, do dnia zapłaty. Przecież nie wiadomo było w momencie składania pozwu o podwyższenie, czy sąd

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Odsetki od należności przeterminowanej

naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W związku z tym może Pan żądać odsetek od dnia 7 listopada b. roku, czyli dnia w którym miała zostać dokonana płatność. Umowa przedwstępna nie jest świadczeniem pieniężnym i nie przysługują odsetki od opóźnienia w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten stanowi zatem podstawę ustawową określoną w art. 359 k.c. do domagania się zapłaty odsetek od dłużnika ( odsetki wynikają z ustawy). Jeżeli stopa odsetek za

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Odsetki za opóźnienie w zapłacie

organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 4 grudnia 2008 roku, w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, od dnia 15 grudnia 2008 roku, w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

opóźnienia. Odsetki mogą być w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (odsetki umowne), a jeżeli w umowie nie zastrzeżono wysokości odsetek należą się odsetki ustawowe. Należy pamiętać, że od lutego 2006 roku obowiązuje tzw

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

miały ogólne reguły przedawnienia roszczeń określone w art. 118 k.c. i następnych przepisach. W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia roszczenie o zapłatę odsetek może najwcześniej pojawić się od chwili, w której uprawniony wezwał do zwrotu bezpodstawnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Przedawnienie roszczeń o odsetki

Czy odsetki od zaległości w czynszu, który został spłacony mogą być podstawą do eksmisji? Czy istnieje przedawnienie należności za odsetki. Mam długi z tytułu odsetek, które maja historię od 1990 roku do 1995 roku. Na dzień dzisiejszy jest to kwota

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

Czy w przypadku prowadzenia egzekucji i przerw wynikających z umorzenia i ponownego jej wszczęcia po okresie powyżej trzech lat dochodzi do przedawnia wcześniejszych odsetek? Czy komornik może naliczać odsetki np. za okres 16 lat, jeżeli od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011

Zachowek a roszczenie o odsetki

mieszkania (zakładając, że mieszkanie to stanowi całą masę spadkową). Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą odsetek określoną w art. 359 § 1 Kc, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to

Słowa kluczowe: odsetki, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 24 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.