Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność za zobowiązania
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 368 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony - art. 394 k.c. Przedmiotowa umowa ma

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

dłużników solidarnych. Zmiana umowy kredytu poprzez zwolnienie współkredytobiorców za spłatę zobowiązania powoduje zwiększenie ryzyka kredytowego po stronie banku i w zasadzie banki na takie rozwiązanie godzą się jedynie w przypadku, gdy ryzyko to zostanie

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

przez Operatora dotrzymane, tym samym Operator dopuścił się nienależytego wykonania zobowiązania. Co powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą po jego stronie i możliwość rozwiązania umowy przez Panią. Przesłanką tej odpowiedzialności może być powołanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zawarcie w umowie żądania wysłania towaru do Chin będące podstawą reklamacji stanowić może istotne ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta, a zatem może być uznane za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

określonych ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność spłaty zobowiązania kredytowego. W przypadku gdy kredyt nie został spłacony w całości a kredytobiorca zaprzestał jego obsługi, bank występuje do ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty pozostałej do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Dziedziczenie długów spadkowych

odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczy się do masy czynnej spadku (ale odpowiadają do tej wysokości z całego swojego majątku). Jeżeli chodzi o długi spadkowe, to jeżeli spadkobierca odrzuci spadek a ma zobowiązanie względem spadkodawcy, to może on domagać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

i wszystkie zobowiązania, a on przepiszesz dom na mnie w formie darowizny. Od dwóch lat spłacam sam kredyt ale ojciec nie chce przepisać domu, a nawet mówi, że się nas pozbędzie. Powiedział, że jak się nie wyprowadzę to zrobi nam eksmisje. Ja ponadto

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Niedozwolone klauzule umowne

warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że zawsze obowiązują zapisy określające główne świadczenia stron – na przykład cenę lub

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 37 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.