Kalendarz przedsiębiorcy: 20-09-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność za zobowiązania
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 368 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

publicznoprawne, kwestia odpowiedzialności za zobowiązania unormowana została odmiennie. Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o rdynacja podatkowa, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Umorzenie egzekucji nie powoduje braku obowiązku zapłaty długu

kredytu.

Poręczyciel odpowiedzialny jest za zapłatę zobowiązania w granicach udzielonego poręczenia. Jak się można domyślać Pana odpowiedzialność jako poręczyciela nie została ograniczona do części zobowiązania, zatem odpowiada Pan solidarnie za

Słowa kluczowe: egzekucja, umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

dłużnika terminu spełnienia świadczenia może - zależnie od tego, jakie były jego przyczyny - powodować różne następstwa. Decydującym czynnikiem jest to, czy nastąpiło ono na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, czy też nie. Jeżeli

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

oraz kwestie powstania długu przed powstaniem małżeństwa. Reasumując, z opisanego stanu faktycznego wynika, że odpowiedzialność Pani męża ogranicza się do jego majątku osobistego a także do wynagrodzenia za pracę, które stanowi co prawda

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Pozew do sądu na niesolidną firmę

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli chodzi

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Zakres odpowiedzialności dłużnika

bankowego. Musi Pan jednak pamiętać, że za zobowiązania wynikające z czynszu oraz opłat eksploatacyjnych mieszkania, odpowiedzialność spoczywa nie tylko na samym głównym najemcy ale także na wszystkich dorosłych domownikach. Oznacza to, że jeżeli Pana ojciec

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

adwokata z urzędu, a przede wszystkim nie powiadomił ani okręgowej rady adwokackiej, ani dziekana. Kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy?

Art. 3701 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Skutki ogłoszenia upadłości

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

jakieś dwa tygodnie temu wyszła informacja że pod adresem kupionego domu zameldowane są 2 osoby. Chciałbym wiedzieć kto i jaką ma odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i co mu grozi? Czy mogę ewentualnie zaproponować jakieś

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Współmałżonek nie jest zobowiązany do spłaty długów zaciągniętych bez jego zgody przez drugiego małżonka

kredytowe bez zgody współmałżonka, wówczas odpowiedzialność za te długi spoczywa na tym małżonku, który zaciągał kredyt. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 37 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.