Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność za zobowiązania
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 368 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

o stosowaniu przepisów przed lub po zmianach w przypadku, gdy termin płatności faktury wierzyciela przypadał na 2001 rok, a bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki została stwierdzona w 2002 roku.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

kupującego za istnienie wady. Jest to odpowiedzialność o charakterze absolutnym, niezależna od winy sprzedawcy czy też osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu zobowiązania, a nawet niezależna od wykazania szkody wynikającej ze świadczenia rzeczy wadliwej

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Odszkodowanie za nie wykonanie umowy wzajemnej

odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązania winna jest naprawienia szkody jaką druga strona poniosła w skutek niewykonania swojego zobowiązania. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 8 maja 2002 roku (sygn. akt III CKN 1015/99), pojęcie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

faktycznym karą najsurowszą jest odpowiedzialność za pomocnictwo przy oszustwie czyli art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. Oznacza to zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście na wymiar kary wpływa wiele aspektów, w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Odszkodowanie od developera za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w zwrocie należnych środków

w myśl art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Współmałżonek nie odpowiada za dług zaciągnięty bez jego zgody przez współmałżonka

kredytowe bez zgody współmałżonka, wówczas odpowiedzialność za te długi spoczywa na tym małżonku, który zaciągał kredyt. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

współmałżonek jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za te zobowiązania? Czy powinienem podpisać z żoną rozdzielność majątkową?

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków reguluje przepis art. 41 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

zapłaty kary umownej może Panią zwolnić jedynie wierzyciel. Natomiast kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność dłużnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Roszczenie regresowe

zobowiązania i dokonać ich potrącenia z majątku wspólnego. Jednakże z uwagi na fakt, iż odpowiedzialność Państwa za zobowiązania wynikające ze wspólnego zamieszkania była solidarna, zasadniczo może Pani się domagać zwrotu od bylego męża 1/2 części zapłaconej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 37 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.