Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność za zobowiązania
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 368 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

zachodzą przesłanki do ustalenia odpowiedzialności karnej za niespłacenie zobowiązań, zatrzymanie za niespłacenie zobowiązania stanowiłoby naruszenie praw człowieka i jako takie byłoby bezprawne. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

upadłości a wniosek taki nie został złożony, wówczas jako członek zarządu będzie Pan odpowiedzialny za zobowiązania spółki. W tym zakresie Pana odpowiedzialność będzie dotyczyć zobowiązań powstałych w okresie zasiadania w składzie zarządu. Jeżeli wierzyciel

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

za podatki, przy czym w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta, stosownie do art. 29 § 1 wskazanej ustawy, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Jak wynika z treści art

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Odpowiedzialność pełnomocnika z tytułu zaciągniętego zobowiązania

(OSP 1937/1/409). Jednym słowem to Pan odpowiada za zobowiązanie wekslowe a nie kredytobiorca. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Odpowiedzialność za szkodę

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, stanowi niedozwolone postanowienia umowne. Pomiędzy przedsiębiorcami zapisy takie mogą być stosowane. Klauzula taka co do istoty nie zmienia możliwości dochodzenia swoich roszczeń, jednakże

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proszę o zbadanie stanu prawnego w tej sprawie.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

zaliczek, koszty postępowania egzekucyjnego. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, występuje w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania podatkowego przez spółkę, a więc jest instytucją prawną wiążącą

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

także w sytuacji, w której osoby te przyjęły na mocy czynności prawnych taką odpowiedzialność na siebie. Chodzi o przypadek, gdy dzieci poręczyły za zobowiązania rodziców (np. podpisały weksel, oświadczenie o udzieleniu poręczenia itp.). W tym przypadku

Słowa kluczowe: czynsz, dług, długi rodziców, dzieci
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2011

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest odpowiedzialnością o charakterze absolutnym, niezależna od winy sprzedawcy czy też osób, którymi się posługuje przy

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Windykacja należności po przekształceniu spółki cywilnej

skarżyć wspólników spółki cywilnej?

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej jest solidarna, tzn. że każdy w równym stopniu odpowiada za długi spółki. Mogą Państwo dochodzić całego długu od jednego ze wspólników lub od obydwu. Istotnym elementem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 37 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.