Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność za szkodę
 
Wyszukiwana fraza:

odpowiedzialność za szkodę

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 392 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Produkt niebezpieczny

działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Odpowiedzialność cywilna

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Nakłanianie, pomocnictwo

Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Art. 422

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Obrona konieczna

okolicznościami zamachu. Art. 25 kodeksu karnego Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi. Art. 423 kodeksu

Data utworzenia: 24 listopada 2006

Odpowiedzialność za szkodę

bezpowrotnie utracone. Na moje jakieś żądania odszkodowania (choć symbolicznego) powołują się na zapis w gwarancji, że nie odpowiadają za dane na dysku przyjmując komputer do serwisu. Czy nie ma żadnych praw?

Generalnie może Pan żądać naprawienia szkody na

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

to na jakiej podstawie? Jeśli nie to na jakiej podstawie lub jakie argumenty za tym przemawiają?

Z uwagi na zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) odpowiedzialność Pana rozpatrywana powinna zostać na ogólnych zasadach prawa cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, to gdy szkoda ta powstała z winy nie umyślnej odpowiedzialność pracownika ograniczona jest do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika – art. 119 Kp. Zgodnie z art. 116 Kp Pracodawca jest obowiązany wykazać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Wysokość odszkodowania za wyrządzoną szkodę

odszkodowania mogę domagać się od tej firmy?

W powyższej sprawie mamy odpowiedzialność deliktową, wynikająca z ogólnego przepisu przewidującego odszkodowanie za wyrządzenie szkody. Zgodnie z art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli chodzi o ewentualną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 40 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.