Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność pracodawcy
Wyszukiwana fraza:

odpowiedzialność pracodawcy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 144 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

PDF DOC

Wzór dokumentu: Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Data utworzenia: 20 grudnia 2013

Wypowiedzenie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

PDF DOC

Wzór dokumentu: Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Data utworzenia: 20 grudnia 2013

Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia

DOCX PDF

Wzór dokumentu - Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

to na jakiej podstawie? Jeśli nie to na jakiej podstawie lub jakie argumenty za tym przemawiają?

Z uwagi na zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) odpowiedzialność Pana rozpatrywana powinna zostać na ogólnych zasadach prawa cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, to gdy szkoda ta powstała z winy nie umyślnej odpowiedzialność pracownika ograniczona jest do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika – art. 119 Kp. Zgodnie z art. 116 Kp Pracodawca jest obowiązany wykazać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub pracodawcy

wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału. Pracodawcy, dopiero po naprawieniu szkody osobie trzeciej, przysługuje prawo regresu w stosunku do pracownika, który w sposób nieumyślny spowodował

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 czerwca 2010

Ograniczenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy

nie zapłacę grozi mi zwolnienie dyscyplinarne? Jak w tej sytuacji powinienem sie zachować?

Zgodnie z art. 119 Kp (Kodeksu pracy), w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika w mieniu pracodawcy, odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2007

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Dobrem osobistym jest m. in. cześć, dobre imię, nazwisko itp. Co do samego pracodawcy, może on wyciągnąć środki dyscyplinarne przewidziane w kodeksie pracy, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca może dochodzić naprawienia szkody od pracownika, dopiero gdy sam naprawi szkodę wyrządzoną osobie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Ponadto można także rozpatrywać odpowiedzialność pracodawcy na gruncie przepisów prawa karnego. W myśl art. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 15 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.