Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność odszkodowawcza pracownika
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia

DOCX PDF

Wzór dokumentu - Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

to na jakiej podstawie? Jeśli nie to na jakiej podstawie lub jakie argumenty za tym przemawiają?

Z uwagi na zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) odpowiedzialność Pana rozpatrywana powinna zostać na ogólnych zasadach prawa cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, to gdy szkoda ta powstała z winy nie umyślnej odpowiedzialność pracownika ograniczona jest do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika – art. 119 Kp. Zgodnie z art. 116 Kp Pracodawca jest obowiązany wykazać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

uzależniona jest od tego, czy pracownik, który szkodę wyrządził zrobił to umyślnie czy też nieumyślnie. W przypadku winy umyślnej pracownika, będzie on zobowiązany do pełnego pokrycia szkody, w przypadku winy nie umyślnej jego odpowiedzialność zostaje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proszę o zbadanie stanu prawnego w tej sprawie.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

Na terenie firmy w czasie godzin pracy doszło do nieprzyjemnego incydentu. Wobec osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika, zostały wypowiedziane przez pracownika obraźliwe słowa i groźby. Całe zdarzenie miało miejsce w obecności 4 innych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub pracodawcy

wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału. Pracodawcy, dopiero po naprawieniu szkody osobie trzeciej, przysługuje prawo regresu w stosunku do pracownika, który w sposób nieumyślny spowodował

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 czerwca 2010

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

odszkodowania czy wynagrodzenia dla pracowników. Aby po Pana stronie jako członka zarządu powstała odpowiedzialność odszkodowawcza, działanie Pańskie musi być zawinione oraz bezprawne. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lutego 2006 roku, sygn. akt V

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które jednak przewiduje, że w razie zawarcia umowy o dokształcanie, a następnie jej rozwiązanie odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika jest ograniczona do wysokości proporcjonalnej do czasu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Kradzieże w firmie - odpowiedzialność pracowników za mienie firmy

Pracodawcy często spotykają się z problemem kradzieży mienia firmy przez zatrudnione w niej osoby. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą pociągnąć nieuczciwych pracowników do odpowiedzialności i odzyskać straty?

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.