Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaodpowiedzialność małżonków za zaciągnięte zobowiązania
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

? Jakie jest najlepsze wyjście, żeby ratować mieszkanie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odpowiedzialność za długi małżonków uzależniona jest od tego, czy zobowiązanie zaciągnięte przez jednego z małżonków

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010

Długi zaciągnięte przez współmałżonka przed zawarciem związku małżeńskiego

zobowiązanie zostało zaciągnięte przez małżonka przed powstaniem wspólności majątkowej, czyli przed zawarciem małżeństwa, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

także w sytuacji, w której osoby te przyjęły na mocy czynności prawnych taką odpowiedzialność na siebie. Chodzi o przypadek, gdy dzieci poręczyły za zobowiązania rodziców (np. podpisały weksel, oświadczenie o udzieleniu poręczenia itp.). W tym przypadku

Słowa kluczowe: czynsz, dług, długi rodziców, dzieci
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2011

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego współmałżonka powoduje, że ewentualna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez tego małżonka ograniczona jest do jego majątku odrębnego oraz określonych składników majątku wspólnego. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Odpowiedzialność za długi współmałżonka powstałe przed ogłoszeniem separacji

odpowiedzialności za długi współmałżonka, powstałe w trakcie małżeństwa ale przed orzezceniem separacji należy stan separacji rozpatrywać tak samo jak w przypadku małżonków nie będących w separacji. Dopiero zobowiązania zaciągnięte przez małżonka po orzeczeniu

Słowa kluczowe: długi, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2007

Współmałżonek nie odpowiada za długi drugiego małzonka jeżeli nie wyrażał zgody na ich zaciągnięcie

ograniczeniem odpowiedzialności współmałżonka za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka, który zaciągnął zobowiązania bez zgody współmałżonka jeżeli pozostają oni we wspólności ustawowej. Przepis ten nie stanowi podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 stycznia 2011

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

współmałżonek jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za te zobowiązania? Czy powinienem podpisać z żoną rozdzielność majątkową?

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków reguluje przepis art. 41 k.r.o. (kodeksu rodzinnego…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku, sygn. akt III SA 3215/02). Jeżeli natomiast chodzi o odpowiedzialność z majątku wspólnego współmałżonków, to ogólna zasada odpowiedzialności współmałżonka za zaciągnięte zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2008

Współmałżonek nie odpowiada za dług zaciągnięty bez jego zgody przez współmałżonka

dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, gdy zobowiązania kredytowe zostały zaciągnięte bez zgody

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.