Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaoddalenie
Wyszukiwana fraza:

oddalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 85 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy umowie sprzedaży nieruchomości

aktu notarialnego, to brak takiego wyrysu spowoduje oddalenie przez sąd wieczysto-księgowy wniosku o zamiany w księdze wieczystej. Tym samym postępowanie notariusza jest prawidłowe. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2008

Ucieczka z miejsca kolizji nie jest karana sankcją karną

automatycznie pozbawia się jednak prawa do pokrycia spowodowanych przez siebie strat przez ubezpieczenie OC. W razie ustalenia jego winy za spowodowanie kolizji i oddalenie się z miejsca zdarzenia będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Poszkodowani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2012

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

powodować oddalenie ewentualnego powództwa w tej sprawie. Na koniec warto także zaznaczyć, że w opisanym stanie faktycznym zachowanie Państwa przeciwnika, w naszej ocenie jest bezprawne i może wyczerpywać znamiona przestępstwa przewidzianego w

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Sąd cywilny związany jest wyrokiem sądu karnego

Piotr W. wytoczył powództwo o zapłatę przeciwko Remkowi U. z tytułu odszkodowania za kradzież, jakiej dokonał ten ostatni. W trakcie postępowania sądowego Remek U. wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc, że to nie on dokonał kradzieży, a ponadto

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

, gdy dłużnik zaprzecza twierdzeniom powoda – osoby trzeciej. Wówczas obowiązkiem osoby trzeciej jest pozwanie obok wierzyciela, także dłużnika. W takiej sytuacji brak pozwania dłużnika powoduje oddalenie powództwa, ponieważ pomiędzy wierzycielem a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

strony, ten bowiem stosunek wyznacza granice praw i obowiązków każdej z nich. Z powyższych powodów, może Pani wnosić w odpowiedzi na Pozew o oddalenie powództwa w całości. Jeżeli chodzi o okres przedawnienia roszczeń z art. 405 k.c. to

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

większości, to nie została ona podjęta. Dla sądu rejestrowego istotną kwestią są przekazane mu protokoły zgromadzenia wspólników oraz podjęte uchwały, które jeżeli będą błędnie sporządzone mogą spowodować wezwanie do usunięcia braków formalnych lub oddalenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Sąd oddalił wniosek o upadłość OLT

Sąd oddalił wniosek OLT Express o ogłoszenie upadłości. Powodem oddalenia wniosku o upadłość jest brak posiadania przez spółkę wystarczającego majątku, by ponieść koszty postępowania - informuje "Dziennik Gazeta Prawna”.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Grzywna za oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem Policji jest niezgodna z konstytucją

W dniu 28 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący prawa przewozowego i zagrożenia karą zachowania podróżnego, który w czasie kontroli biletów nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych. Według Prokuratora Generalnego zakwestionowany przepis…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 28 lipca 2014

Jak powinien wyglądać wniosek dowodowy w postępowaniu karnym?

Popełnienie czynu zabronionego musi być należycie udowodnione, w przeciwnym razie oskarżony skorzysta z domniemania niewinności i nie poniesie odpowiedzialności karnej. Konstrukcja wniosku dowodowego nie jest skomplikowana, niemniej jednak warto zapoznać się z zasadami jego tworzenia.

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 5 grudnia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.